REKLAMA

MENNICA: Informacja w sprawie podziału zysku za rok 2020

2021-06-10 13:17
publikacja
2021-06-10 13:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Informacja w sprawie podziału zysku za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2020 w kwocie 59.010.320,61 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 61/100).
Na wniosek akcjonariusza Spółki, który został zgłoszony podczas posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała nr 6 została zmieniona względem uchwały opublikowanej raportem bieżącym nr 11/2021 z dnia 15 maja 2021 roku, w ten sposób, że zmianie uległa wysokość dywidendy z proponowanej przez Zarząd wysokości 0,50 zł za jedną akcję do wysokości 0,70 zł za jedną akcję.
Dywidenda zostanie wypłacona z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2020 na niżej wskazanych warunkach:
1. Dywidenda została ustalona w wysokości 0,70 zł (słownie: siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję,
2. Ogólna kwota dywidendy wynosi 35 796 667,20 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 20/100),
3. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 138 096 akcji Spółki,
4. Dzień dywidendy wyznaczono na dzień 18 czerwca 2021 roku,
5. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono w następujący sposób:
• w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) za jedną akcję w łącznej kwocie 15 341 428,80 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych i 80/100) na dzień 24 czerwca 2021 roku, oraz
• w wysokości 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) za jedną akcję w łącznej kwocie 20 455 238,40 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i 40/100) na dzień 24 sierpnia 2021 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło pozostałą kwotę zysku w wysokości 23 213 653,41 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złotych i 41/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu
2021-06-10 Artur Jastrząb Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki