REKLAMA

MED-GALICJA S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spólki zależnej GALIO Innovation SP. z o.o.

2019-09-25 16:42
publikacja
2019-09-25 16:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
MED-GALICJA S.A.
Temat
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spólki zależnej GALIO Innovation SP. z o.o.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd MED-GALICJA S.A. ( dalej Wspólnik Spóki GALIO Innovation Sp. z o.o. ) informuje, iż Zarząd Spólki GALIO Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Gilowicach przy ul. Krakowskiej 119, NIP 553-25-25-325 ( Spółka Zależna ) złożył w dniu 24,09,2019 roku, Wniosek Dłużnika o Ogłoszenie Upadłości na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 284 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm,: dalej: pr. rest.).

Zarząd w osobie Prezesa Zarządu Aleksandra Górnego wniósł Wniosek o otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego w formie układu spółki pod firmą GALIO Innovation Sp. z o.o. w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000630432, NIP 553-25-27-325, a w przypadku nie przychylenia się do Wniosku wyżej opisanego, o ogłoszenie Upadłości spółki pod firmą GALIO Innovation Sp. z o.o. w Gilowicach , 34-322, ul. Krakowska 119, z powodu utracenia zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych w rozumieniu art. 11 ust. 1 pr. up. w zw. z art. 6 ust.”

Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksander Górny - Prezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-25 Aleksander Górny Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ile kosztuje kredyt na 10 tys. zł?

Ile kosztuje kredyt na 10 tys. zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki