Łukasiewicz materializuje współpracę nauki i biznesu

2021-05-24 14:54
publikacja
2021-05-24 14:54
Łukasiewicz materializuje współpracę nauki i biznesu
Łukasiewicz materializuje współpracę nauki i biznesu

Bilans dwóch lat działania Sieci Badawczej Łukasiewicz jest obiecujący: biznes otrzymał blisko 400 dodatkowych ofert na badania, produkty i usługi, Łukasiewicz pozyskał nowych klientów i wyższe przychody oraz zysk z komercjalizacji, a 4,5 tys. naukowców i inżynierów wyspecjalizowało się we wspieraniu firm i budowaniu innowacyjnej gospodarki.

Przed powstaniem Łukasiewicza przedsiębiorcy, szukający w polskiej nauce wsparcia dla rozwoju swojego biznesu, zderzali się z rozbudowanym systemem różnorodnych instytutów, z których każdy miał cząstkową specjalizację. W efekcie zamiast pomocy natrafiali na bariery i trudności w dotarciu do poszukiwanych fachowców. Z kolei jednostki badawcze funkcjonowały jako odizolowane od siebie podmioty. W konsekwencji zasoby – ludzkie, finansowe, wdrożeniowe i intelektualne – były rozproszone, zdezintegrowane i trudnodostępne.

Obszary rozwoju

Łukasiewicz to nowa jakość w relacjach nauki z biznesem. Organizacja otwarta na potrzeby przedsiębiorców, z ogromnym potencjałem wynikającym z kompetencji tysięcy pracowników, w większości naukowców i inżynierów, skupia się na czterech zasadniczych obszarach rozwoju polskiej gospodarki: inteligentnej i czystej mobilności; transformacji cyfrowej; zdrowiu oraz zrównoważonej gospodarce i energii.

– Zainteresowanie ofertą Łukasiewicza przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Tylko w I kwartale 2021 r. liczba wyzwań rzuconych Łukasiewiczowi przez przedsiębiorstwa była porównywalna z liczbą wyzwań za cały 2020 r. Z wyzwań, które napłynęły do nas od początku uruchomienia programu, złożyliśmy już przedsiębiorcom blisko 400 ofert na badania, produkty i usługi. Dla nas to jednak wciąż za mało. Chcemy rozwijać Łukasiewicza i jego potencjał badawczy w taki sposób, by przełożyło się to na rosnącą liczbę wdrożeń innowacyjnych rozwiązań do polskiej gospodarki – zaznacza Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Wymowa wyników

Łukasiewicz wyraźnie zwiększył zasięg rynkowy oferty poszczególnych instytutów, które do niej należą. Umożliwił stworzenie propozycji dla biznesu obejmujących swoim zakresem cały ciąg technologiczny. Z kolei przystępowanie zsieciowanej organizacji do konkursów zwiększyło jej możliwości pozyskiwania środków na finansowanie działalności, a przed naukowcami i inżynierami Łukasiewicza otworzyło nieznane wcześniej szanse rozwoju w nowych obszarach naukowych i komercjalizacyjnych.

O korzyściach z usieciowienia instytutów świadczą wyniki finansowe Łukasiewicza. W 2020 r., w czasie pandemii instytuty Łukasiewicza wypracowały łącznie wynik netto na poziomie 67,6 mln zł, co jest niemal 20-krotną poprawą w stosunku do roku 2019. Wprawdzie w minionym roku przychody Łukasiewicza osiągnęły poziom 1,375 mld zł, ale oznacza to nieznaczny spadek – o 0,4 proc. w porównaniu do przychodów w 2019 r. Świetny wynik netto został osiągnięty dzięki redukcji kosztów funkcjonowania o 3,7 proc. W 2020 r. instytuty należące do Łukasiewicza otrzymały subwencje w łącznej kwocie 274,75 mln zł i dotacje celowe w kwocie 15 mln zł.

Wprowadzaniem obiecujących innowacji na rynek są zainteresowane fundusze inwestycyjne.

– Współpraca Łukasiewicza i NCBR Investment Fund ASI (NIF) to przestrzeń spotkania nauki i innowacji z rynkiem i sektorem inwestycji kapitałowych oraz szansa na rozwój ambitnych projektów i ich rynkową ekspansję. Kapitał naukowy i badawczo-rozwojowy Łukaszewicza chcemy wspierać kapitałem inwestycyjnym. To jest droga do rynkowych sukcesów naszych firm i podnoszenia poziomu ich innowacyjności – mówi Krzysztof Szubert, prezes zarządu NIF.

4500

Tylu naukowców i inżynierów pracuje w instytutach Łukasiewicza.

400

Tyle ofert dla biznesu na badania, produkty i usługi przygotował Łukasiewicz od listopada 2019 r.

1,38 mld zł

Taki był przychód instytutów Łukasiewicza w roku 2020...

67,6 mln zł

… a taki był zysk netto wypracowany przez Łukasiewicza.


Raport Łukasiewicza

Z okazji 2. rocznicy powstania Sieci Łukaszewicz opublikowany został „Raport Łukasiewicza 2019-2020. Nauka dla przyszłości”. Dokument prezentuje z jednej strony zamiary leżące u podstaw powołania Sieci, a z drugiej zawiera przekrój dwóch lat jej działania oraz zarys perspektyw dalszego rozwoju. Jest adresowany do szerokiego kręgu osób i podmiotów zainteresowanych współpracą z Łukaszewiczem. Umożliwia poznanie tej wciąż nowej instytucji, która ucieleśnia postulaty takiej współpracy nauki i biznesu, która zasila krajowy system innowacji i współtworzy gospodarkę opartą na wiedzy.


Źródło:Materiał partnera
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki