REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

LUBAWA: Szacunkowe wyniki finansowe za 2021 r.

2022-03-25 20:09
publikacja
2022-03-25 20:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Szacunkowe wyniki finansowe za 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za 2021 r., tj. za okres 01.01.2021-31.12.2021.


- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 265,4 mln zł, wobec 237,7 mln zł w 2020 r., co stanowi wzrost o 27,7 mln zł tj. o 11,7%.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 29,4 mln zł, wobec 38,6 mln zł zysku w 2020 r. co stanowi spadek o 9,2 mln zł tj. o 23,8%.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 24,3 mln zł wobec 31,1 mln zł zysku w 2020 r. co stanowi spadek o 6,8 mln zł tj. o 21,9%.


- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 42,8 mln zł, wobec 41,5 mln zł w 2020 r., co stanowi wzrost o 1,3 mln zł tj. o 3,1%.

- Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła -3,6 mln zł, wobec 4,1 mln zł zysku w 2020 r. co stanowi spadek o 7,7 mln zł.

- Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła -2,5 mln zł wobec 3,5 mln zł zysku w 2020 r. co stanowi spadek o 6,0 mln zł.


Zmniejszenie osiągniętych wyników pomimo wzrostu przychodów jest wynikiem mniej korzystnej struktury zakupów klientów, która miała miejsce w szczególności w sektorze produktów specjalistycznych.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-25 Marcin Kubica Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki