REKLAMA

LUBAWA: Powołanie Zarządu Lubawa S.A. na nową kadencję

2021-06-01 19:03
publikacja
2021-06-01 19:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-01
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Powołanie Zarządu Lubawa S.A. na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LUBAWA S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości informację o powołaniu Zarządu Spółki na kolejną kadencję. Dnia 01 czerwca 2021 r., Rada Nadzorcza Emitenta, ze względu na upływ kadencji, powołała Zarząd Spółki na kolejną, trzyletnią kadencję. Do Zarządu Spółki nowej kadencji powołano Pana Marcina Kubicę i powierzono mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Zarząd Spółki pozostaje jednoosobowy.

Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i dotychczasowym przebiegu kariery zawodowej Prezesa Zarządu Spółki:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada ukończoną aplikację radcowską oraz sędziowską. Pan Marcin Kubica jest radcą prawnym. Jest specjalistą w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa pracy. W latach 2002-2005 zajmował stanowisko Prezesa oraz członka zarządu w spółkach: Fresh-Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Instant Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Progress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W latach 2005-2006 był członkiem Rady Nadzorczej w Len Spółka Akcyjna oraz Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ZPJ Miranda S.A. W sierpniu 2009 r. został powołany na członka Rady Nadzorczej Lubawa S.A., od 2012 r. jest Prezesem Zarządu Spółki.

Informacja o innej działalności członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji, a w tym w szczególności informacja o uczestnictwie lub pełnieniu funkcji w podmiocie konkurencyjnych do działalności Spółki:

Pan Marcin Kubica nie uczestniczy, jako wspólnik spółki cywilnej lub wspólnik innej spółki oraz nie wchodzi w skład organów innej spółki kapitałowej, prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Pan Marcin Kubica nie jest wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.


Podstawa prawna: § 5 pkt 5 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-01 Marcin Kubica Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki