REKLAMA
ZAGŁOSUJ

LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku

2021-08-11 16:19
publikacja
2021-08-11 16:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-11
Skrócona nazwa emitenta
LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 11 sierpnia 2021 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji, zgodnie z którą pozytywnie zarekomendowała ona Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 18 sierpnia 2021 r. przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok finansowy 2020/21.


Zgodnie z podjętą uchwałą, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który wyniósł 99 775 907,86 PLN:

- na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 4 758 407,86 PLN

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 95 017 500 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 3,69 PLN (wliczając w to zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy wypłaconą w styczniu 2021 r. oraz drugą zaliczką na poczet dywidendy - wartość pierwszej zaliczki wyniosła 0,89 PLN na jedną akcję, a wartość drugiej zaliczki to również 0,89 PLN na jedną akcję).

- Kwota pozostała do wypłaty to 1,91 PLN na jedną akcję.

- Dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji Spółki.

Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 25 sierpnia 2021 roku,

Planowany dzień wypłaty dywidendy: 1 września 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-11 Mariusz Ciepły prezes zarządu
2021-08-11 Urszula Jarzębowska członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki