0,6740 zł
4,33% 0,0280 zł
LIBET S.A. (LBT)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 24/06/2019.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WZA_OGLOSZENIE_24.06.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_UCHWALY_24.06.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_PELN_24.06.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WZA_INFORMACJA_O_OGOLNEJ_LICZBIE_AKCJI.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
dokumenty_WZA_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-28
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 24/06/2019.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 czerwca 2019 roku (dalej „ZWZA”) na godzinę 10:00 (dziesiąta), we Wrocławiu (50-148); adres: ul. Krawiecka 1 lokal 106 (Kancelaria Notarialna Notariusz Benity Sokołowskiej – Pabjan).

Zarząd Spółki działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w: (a) 402 (1) Ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku (tj. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zmianami, dalej „KSH”), (b) §19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej „Rozporządzenie”) do niniejszego raportu załącza pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz dokumenty których przedstawienie jest wymagane przepisami KSH oraz Rozporządzenia w związku ze zwołaniem ZWZA, w tym dokumenty których rozpatrzenie bądź przedstawienie objęte jest proponowanym porządkiem obrad ZWZA.

Zarząd Spółki wskazuje, iż: (a) do niniejszego raportu nie załączono objętych porządkiem obrad ZWZA sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, gdyż dokumenty te zostały opublikowane przez Spółkę dnia 30 kwietnia 2019 roku; (b) Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału II Z. 11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w dniu 23 maja 2019 roku pozytywnie zaopiniowała kwestie mające być przedmiotem obrad ZWZA jak i projekty uchwał publikowane w załączeniu do niniejszego raportu; (c) Spółka będzie udostępniała wymagane informacje dotyczące ZWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.libet.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/.
Załączniki
Plik Opis
WZA_OGLOSZENIE_24.06.2019.pdfWZA_OGLOSZENIE_24.06.2019.pdf
ZWZA_UCHWAŁY_24.06.2019.pdfZWZA_UCHWAŁY_24.06.2019.pdf
ZWZA_PELN_24.06.2019.pdfZWZA_PELN_24.06.2019.pdf
WZA_INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI.pdfWZA_INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI.pdf
dokumenty_WZA_2019.pdfdokumenty_WZA_2019.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-28 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2019-05-28 Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Ireneusz Gronostaj
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.