REKLAMA

LAUREN PESO POLSKA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji dot. możliwości i warunków połączenia

2021-04-15 10:55
publikacja
2021-04-15 10:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
LAUREN PESO POLSKA S.A.
Temat
Rozpoczęcie negocjacji dot. możliwości i warunków połączenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2021 z dnia 3 marca 2021 roku (dot. aktualizacji strategii działalności Emitenta na przyszłe lata) informuje, że w związku z rozwojem przez Spółkę działalności w zakresie oferowania przez Emitenta usług obejmujących pośrednictwo w sprzedaży produktów z branży medycznej pod marką DIVIDE, w dniu dzisiejszym Emitent rozpoczął negocjacje w sprawie możliwości połączenia przedsiębiorstwa Emitenta poprzez przejęcie podmiotu prowadzącego centrum badawczo-rozwojowe, tj. Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Polymertech sp. z o.o.”).

Celem negocjacji prowadzonych przez Emitenta i Polymertech sp. z o.o. (dalej łącznie zwani „Stronami”) jest określenie możliwości, zasad oraz warunków ewentualnego połączenia Stron, polegającego na przejęciu Polymertech sp. z o.o. przez Emitenta. Intencją Stron jest połączenie Emitenta i Polymertech sp. z o.o. w celu wprowadzenia do sprzedaży produktów opracowanych przez Polymertech sp. z o.o. i rozwoju spółki w kierunku badawczo – rozwojowym.

Polymertech sp. z o.o. tworzy nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na innowacyjne materiały i nowoczesną chemię oraz dysponuje badaniami umożliwiającymi wprowadzenie do sprzedaży opracowanych przez niego produktów z branży medycznej. Połączenie Stron pozwoliłoby Spółce na realizację przyjętej przez Emitenta strategii, polegającej na rozszerzeniu aktualnie prowadzonej przez Spółkę działalności w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów z branży medycznej, a w tym również rozwoju sprzedaży produktów z wykorzystaniem granulatu bakteriostatycznego.

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż prowadzone negocjacje stanowią realizację strategii Emitenta wskazanej w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2020, a potencjalne przejęcie Polymertech sp. z o.o. może mieć znaczący wpływ na działalność i wyniki finansowe Emitenta.

O zawarciu listu intencyjnego lub prawnie wiążącej umowy, Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym ESPI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Tatiana Wątor-Kurkowska Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki