REKLAMA

LAUREN PESO POLSKA S.A.: Częściowe zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy licencyjnej

2020-09-01 08:36
publikacja
2020-09-01 08:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-01
Skrócona nazwa emitenta
LAUREN PESO POLSKA S.A.
Temat
Częściowe zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy licencyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2020 z dnia 2 czerwca 2020 roku (dot. rozpoczęcie negocjacji z właścicielem technologii) oraz raportu bieżącego ESPI nr 22/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku (dot. zawarcia listu intencyjnego z właścicielem technologii) informuje o częściowym zakończeniu negocjacji oraz zwarciu w dniu wczorajszym umowy ze Spółką Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, KRS: 0000649586 (dalej: „Polymertch”) (dalej: „Umowa”), na mocy której Emitentowi została udzielona licencja , na podstawie której Emitentowi będzie przysługiwało prawo do dalszej dystrybucji:

a) granulatu bakteriostatycznego, który jest domieszkowany nano cząsteczkami do zastosowań min. medycznych. (jest wykorzystywany do procesu produkcyjnego opartego na wtrysku w produkcji wielkoskalowej / typu elementy kompozytowe wykorzystywane w urządzeniach medycznych, ortezy, obudowy do sprzętów medycznych itp.); oraz
b) filamentu do drukarek 3D domieszkowany nano cząsteczkami /nano srebro, nano krzemionka/, który ma zastosowanie w branży medycznej, horeca, automotive. (Umowa obejmuje filament do drukarek 3D gdyż na etapie zawarcia Umowy Strony postanowiły o rozszerzeniu zakresu zawartego Listu intencyjnego o ten katalog produktów).

Strony zawarły Umowę na okres 3 lat z możliwością jej przedłużenia.
Emitent planuje sprzedaż ww. jako produktów przeznaczonych dla hurtowni oraz firm produkcyjnych.

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż częściowe zakończenie negocjacji oraz zawarcie Umowy stanowi realizację strategii Emitenta wskazanej w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2020, a fakt zawarcia przedmiotowej Umowy może mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Negocjacje dotyczące licencji na sprzedaż i produkcje włókniny w dalszym ciągu się toczą. O efektach negocjacji Emitent powiadomi w osobnym komunikacie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-01 Adrian Tabor Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki