LARQ S.A.: Powzięcie informacji o wypowiedzeniu przez Alior Bank S.A. umów kredytowych zawartych z NEXTBIKE Polska S.A.

2020-05-22 20:55
publikacja
2020-05-22 20:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-22
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Powzięcie informacji o wypowiedzeniu przez Alior Bank S.A. umów kredytowych zawartych z NEXTBIKE Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 22 maja 2020 roku, na podstawie raportu bieżącego ESPI nr 16/2020 opublikowanego w dniu 22 maja 2020 roku przez spółkę pod firmą NEXTBIKE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („NEXTBIKE”), powziął informację o wypowiedzeniu przez Alior Bank S.A. w całości wszystkich umów kredytowych zawartych z NEXTBIKE („Umowy Kredytowe”), tj.:
1. Umowy Kredytowej o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym z dnia 10 lipca 2018 roku (z późn. zm.);
2. Umowy Kredytowej o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 20 listopada 2018 roku (z późn. zm.);
3. Umowy Kredytowej o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 22 listopada 2018 roku (z późn. zm.);
4. Umowy Kredytowej o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 21 września 2016 roku (z późn. zm.);
5. Umowy Kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 14 grudnia 2015 roku (z późn. zm.).
W związku z powyższym zdarzeniem Zarząd Spółki informuje o ryzyku skorzystania przez Alior Bank S.A. z zabezpieczeń ustanowionych na należących do Spółki lokalach położonych w Warszawie przy ul. Tamka 16 na wypadek niewywiązania się przez NEXTBIKE z zobowiązań wynikających z Umów Kredytowych.
O powyższych zabezpieczeniach Zarząd Spółki informował między innymi w raporcie rocznym za 2019 rok.
Niezależnie od powyższego, Zarząd Emitenta jednocześnie wskazuje, iż sytuacja finansowa NEXTBIKE ma wpływ na wynik finansowy Emitenta, z uwagi na jej wpływ na wartość akcji NEXTBIKE posiadanych przez Spółkę bezpośrednio oraz certyfikatów inwestycyjnych Larq Growth I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty będących w posiadaniu spółki w 100% zależnej od Emitenta – LARQ Fund Management sp. z o. o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-22 Anna Krawczyńska-Nowak Prezesa Zarządu Anna Krawczyńska-Nowak
2020-05-22 Marek Moszkowicz Członek Zarządu Marek Moszkowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki