Konta firmowe: promocje i programy polecające - kwiecień 2017 r.

Banki nie rozpieszczają posiadaczy kont firmowych promocjami i bonusami. W kwietniu pojawiały się wyłącznie dwa nowe programy dedykowane przedsiębiorcom, dzięki którym  można otrzymać premię pieniężną bądź dodatkowe korzyści, jak m.in. darmowe prowadzenie konta przez 12 miesięcy. 

Kwiecień nie przyniósł znacznych zmian w ofercie kont firmowych. Banki w dalszym ciągu posiadają skromną liczbę promocji, którymi mogłyby zachęcić nowych klientów do założenia rachunku. Dodatkowo bonusy można znaleźć w nielicznych bankach. Z końcem marca zakończyła się oferta „200 zł za otwarcie Konta i przelew na ZUS” w ING Banku Śląskim oraz „150 zł na start”  + "100 zł na ZUS z mBiznes konto Standard” w mBanku. W ich miejsce pojawiły się nowe programy, które umożliwiają otrzymanie jednorazowego bonusu w wysokości 250 zł bądź 50 zł zwrotu co miesiąc. 

Konta firmowe: promocje i programy polecające - kwiecień 2017 r.
Konta firmowe: promocje i programy polecające - kwiecień 2017 r.

Po raz kolejny przygotowaliśmy zestawienie aktualnie obowiązujących na rynku promocji, z których w kwietniu mogą skorzystać posiadacze rachunków firmowych. Niestety wśród nich nie pojawił się żaden nowy bank. Promocje pieniężne w dalszym ciągu dostępne są wyłącznie dla klientów Alior Banku, Credit Agricole, Idea Banku, mBanku, Nest Banku, Orange Finanse oraz Plus Banku.

Bonusy pieniężne za otwarcie rachunku firmowego

Klienci, którzy nie skorzystali jeszcze z promocji Alior Banku „1500 zł dla firm”, na założeniu rachunku firmowego mogą zyskać bonus w łącznej wysokości 1500 zł. Aby konto bieżące było zasilane maksymalną premią w kwocie 125 zł przez 12 kolejnych miesięcy, wystarczy aktywnie korzystać z rachunku. Również Idea Bank podtrzymał promocję „Premiowanie za bankowanie”, która daje możliwość zarobienia 600 zł w ciągu roku. Przedsiębiorca, który będzie aktywnie korzystał z Konta Firma To Ja, może liczyć na wypłatę 50 zł comiesięcznej premii. Dodatkowo w dalszym ciągu klienci Idea Banku mogą skorzystać z 10% zwrotu za zakupy kartą. Należy pamiętać, że klient, który chce skorzystać ze zwrotu w wysokości 10% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych w punktach handlowo-usługowych przy użyciu karty płatniczej, jest zobowiązany do dokonania raz w miesiącu przelewu do ZUS-u lub US oraz transakcji bezgotówkowej. Nową promocję Terminal POS z premią” wprowadził natomiast Credit Agricole. Dedykowana jest dla przedsiębiorców, którzy zawrą umowę o akceptację kart. Właściciele własnych biznesów, który spełnią warunki wskazane przez bank, mogą liczyć na darmowe prowadzenie konta firmowego w wybranym pakiecie przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o akceptację kart. Dodatkowo w zależności od obrotów miesięcznych na terminalu płatniczym mogą otrzymać maksymalnie 50 zł premii co miesiąc.

Bonusy pieniężne dostępne w bankach dla klientów zakładających konto firmowe

Nazwa banku

Szczegóły promocji

Alior Bank

Promocja „1500 zł dla firm”. W ramach rachunku iKonto Biznes klient ma możliwość zyskania nawet 1500 zł przez 12 m-cy (maksymalnie po 125 zł w każdym miesiącu). Z promocji mogą skorzystać:

- osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;

- podmioty, które wcześniej nie posiadały żadnych produktów dla przedsiębiorców w Alior Banku.

Aby zarobić premię miesięczną, wystarczy aktywnie korzystać z rachunku, wykonując wskazane przez bank transakcje (m.in. przelew do ZUS/US, płatność kartą, utrzymanie średniomiesięcznego salda na rachunku, przelew natychmiastowy). Za wykonanie określonych operacji bank nalicza odpowiednią wysokość premii.

Promocja obowiązuje do odwołania.

otwórz konto i skorzystaj z promocji "1500 zł dla firm

Credit Agricole

Terminal POS z premią. Promocja skierowana jest dla posiadaczy Konta Biznes oraz osób, które zawrą umowę o akceptację kart. Wybierając terminal płatniczy, klienci mogą otrzymać premię bądź darmowe prowadzenie konta w zależności od obrotów terminala:

- darmowe prowadzenie konta firmowego w wybranym pakiecie przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o akceptację kart;

- premia w wysokości 50 zł za każdy miesiąc, gdy obroty na terminalu przekraczają kwotę 8000 zł;

- premię w wysokości 25 zł za każdy miesiąc, gdy obroty na terminalu przekraczają kwotę 5000 zł.

Promocja obowiązuje do 31.07.2017 r.

Idea Bank

„Premiowanie za bankowanie”. Klient posiadający rachunek FIRMA TO JA w ramach promocji może otrzymać 600 zł rocznej premii (maksymalnie 50 zł miesięcznie). Warunki uczestniczenia w promocji:

- założenie konta firmowego dla jednoosobowej działalności gospodarczej FIRMA TO JA;

- aktywne korzystanie z konta (tj. zlecanie przelewów do ZUS/US, wpłaty pieniędzy we wpłatomacie, wystawianie faktury online lub utrzymywanie odpowiedniego salda na rachunku).

Miesięczna wysokość premii jest naliczana za poszczególne operacje wykonywane na rachunku.

Promocja obowiązuje do odwołania.

otwórz konto FIRMA TO JA i skorzystaj z promocji»

Konto Branżowe z 10% zwrotem za zakupy kartą. Promocja przeznaczona jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które:

- złożyły wniosek o przystanie do promocji;

- w okresie promocji zawarły umowę o rachunek;

- w okresie promocji zawarły umowę o kartę płatniczą;

- w okresie promocji zawarły umowę o korzystanie z usług bankowości elektronicznej;

- wykonają raz w miesiącu przelew do ZUS-u lub US oraz transakcję bezgotówkową.

Premia w wysokości 10% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych w punktach handlowo-usługowych na terytorium RP przy użyciu debetowej karty płatniczej wydanej do konta jest wypłacana do 10. dnia każdego kolejnego miesiąca z zastrzeżeniem, że miesięczna łączna wartość wypłacanej premii nie może przekroczyć kwoty 40 zł brutto.

Promocja obowiązuje do odwołania.

mBank

Konto Firmowe dla sprzedawców / salonów fryzjerskich i nawet 250 zł zwrotu. Z promocji mogą skorzystać osoby, które:

- zawrą umowę rachunku;

- zaakceptują regulamin promocji;

- w okresie 30 dni od założenia rachunku wykonają przelew do ZUS na kwotę min. 250 zł;

- zakupią terminal płatniczy mPOS lub POS i przyjmą za jego pośrednictwem wpłat na uruchomiony w promocji rachunek w wysokości minimum 300 zł w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Klienci, którzy spełnią pierwsze trzy warunki, otrzymają 100 zł Moneyback, natomiast jeśli dodatkowo zakupią terminal płatniczy otrzymają kolejne 150 zł Moneyback.

Z promocji nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31.03.2017 r. posiadali aktywny rachunek firmowy dla danego nr NIP. Dodatkowo uczestnikiem promocji może zostać wyłącznie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w ramach działu 47PKD - Handel detaliczny, 96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne oraz 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Promocja obowiązuje do dnia 31.05.2017 r.

otwórz Konto Firmowe dla sprzedawców i skorzystaj z promocji»

Nest Bank

„BIZnest Konto – paliwo dla Twojego biznesu”. Promocja przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy na dzień przystąpienia do promocji nie posiadają rachunku firmowego w banku. Klient może otrzymać 300 zł na karcie podarunkowej Orlen pod warunkiem, że:

- złoży wniosek o otwarcie BIZnest Konta za pośrednictwem dedykowanej strony promocji;

- w terminie do 30 dni od momentu otwarcia BIZnest Konta zaloguje się do bankowości elektronicznej;

- najpóźniej w następnym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu otwarcia rachunku, dokona płatności zaliczki podatku dochodowego do właściwego US oraz zapewnić wpływy na nowo otwarte konto o łącznej wartości min. 1000 zł.

Spełnienie warunków gwarantuje otrzymanie jednorazowej premii w wysokości 150 zł. Kolejne 150 zł będzie wypłacane przez kolejne 3 miesiące (50 zł miesięcznie), pod warunkiem dokonywania w każdym z trzech miesięcy płatności zaliczki podatku dochodowego do US oraz zapewnimy wpływ na konto na poziomie min. 1000 zł. Klient nie może również w trakcie trwania promocji wycofać zgód marketingowych.

Promocja obowiązuje do 30.04.2017 r.

Orange Finanse

„Nawet 150 zł za przelew do ZUS w Orange Finanse”. Promocja skierowana jest do nowych klientów, którzy w okresie trwania promocji nie posiadali konta firmowego. Klientowi przysługuje zwrot w wysokości 25 zł miesięcznie na nowo otwarty rachunek firmowy pod warunkiem:

- opłacenia z Konta dla Firm fakturę na rzecz Orange Polska;

- dokonania z niego płatności za składkę ZUS.

Zwrot będzie naliczany przez 6 kolejnych pełnych miesięcy, liczonych od dnia otwarcia kotna.

Promocja obowiązuje do 17.08.2017r.

Plus Bank

"Bonus Plus dla Firm". Bank proponuje Pakiet Mikro Biznes, z którym przedsiębiorca będzie mógł obniżyć swoje wydatki związane z opłatą abonamentową za telefon bądź internet w Plusie o maksymalnie 40 zł. Aby wziąć udział w promocji, należy spełnić poniższe warunki:

- założyć rachunek Pakiet Mikro Biznes;

- posiadać jednoosobową działalność gospodarczą;

- wykonać w okresie rozliczeniowym transakcje bezgotówkowe na min. 500 zł;

- korzystać z abonamentu Plusa (internet, telefon).

Wysokość bonusu zależy od sumy wszystkich transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty wydanej do rachunku Pakiet Mikro Biznes w okresie rozliczeniowym:

- bonus w wysokości 10 zł w przypadku sumy transakcji w przedziale 500-4499,99 zł;

- bonus w wysokości 20 zł w przypadku sumy transakcji w przedziale 4500-8499,99 zł;

- bonus w wysokości 40 zł w przypadku sumy transakcji na kwotę min. 8500 zł.

Uczestnicy promocji otrzymują dodatkowe bonusy związane z przedłużeniem umowy oraz wysokością płaconego abonamentu:

- bonus w wysokości 30 zł przez 6 m-cy dla klientów, którzy zawarli nową lub przedłużyli umowę z Polkomtel od 01.03.2016r.

- bonus w wysokości 15 zł przez 12 m-cy dla klientów, którzy zawarli umowę o Rachunek Pakiet Miro Biznes do 28.02.2017r.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 18.04.2017 r.

Klienci, którzy posiadają działalność związaną z handlem detalicznym, fryzjerstwem, usługami kosmetycznymi oraz działalnością związaną z poprawą kondycji fizycznej mogą skorzystać z promocji mBanku, w której otrzymają zwrot w wysokości 250 zł. Wystarczy, że w okresie 30 dni od założenia rachunku wykonają przelew do ZUS-u na kwotę min. 250 zł oraz zakupią terminal płatniczy mPOS lub POS i przyjmą za jego pośrednictwem wpłat w wysokości min. 300 zł. Do 30 kwietnia 2017 r. przedsiębiorcy mogą liczyć na otrzymanie karty podarunkowej o wartości 300 zł w ramach promocji „BIZnest Konto – paliwo dla Twojego biznesu”.  Osobom, które założą konto wraz z dostępem do bankowości internetowej, dokonają płatności zaliczki na podatek dochodowy oraz zasilą nowo otwarte konto, zostanie wypłacona premia w wysokości 150 zł. Kolejne 150 zł otrzymywać będą przez następne 3 miesiące (po 50 zł miesięcznie), pod warunkiem dokonywania w każdym z trzech miesięcy płatności zaliczki podatku dochodowego do US oraz zapewnienia wpływu na konto mini. Również Plus Bank podtrzymał akcję Bonus Plus dla Firm, w której przedsiębiorca posiadający umowę z Polkomtel może liczyć na obniżenie abonamentu do 40 zł miesięcznie.

Ile można zarobić na programach polecających?

Kwiecień nie przyniósł również zmian w zestawieniu programów polecających. W dalszym ciągu najwięcej, nawet 300 zł, możne zarobić klient, który poleci rachunek firmowy w Crédit Agricole oraz mBanku. Aby otrzymać bonus pieniężny w ramach rekomendacji w Crédit Agricole, rachunek otwarty z polecenia musi być aktywny przez co najmniej 6 miesięcy, a jego posiadacz dodatkowo musi zaciągnąć kredyt bądź pożyczkę firmową. Co istotne przedsiębiorca, który otworzy rachunek firmowy z polecenia, nie płaci za jego prowadzenie oraz za wydaną kartę płatniczą przez pierwsze 3 miesiące. W mBanku natomiast można zgarnąć premię w wysokości 300 zł, jeśli uczestnik akcji „Polecam mBank” zarekomenduje konto firmowe z dodatkową usługą mKsięgowość.  

Programy rekomendacyjne dotyczące kont firmowych

Nazwa banku

Szczegóły promocji

Alior Bank

Program rekomendacyjny. Klienci, którzy polecą rachunki firmowe banku, mogą otrzymać premię pieniężną odpowiednio w wysokości:

- 140 zł za każde konto iBiznes;

- 100 zł za każdy Rachunek Firmowy.

Aby polecający mógł otrzymać premię, odbiorca polecenia musi spełnić poniższe warunki:

- otwarcie rachunku w ciągu 30 dni od wysłania wniosku polecającego;

- wpłaty na konto w wysokości min. 500 zł w ciągu 60 dni od daty otwarcia.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Crédit Agricole

Polecaj konta firmowe w Credit Agricole. Bank zachęca klientów do wzięcia udziału w programie rekomendacyjnym. Można zyskać nawet 300 zł za skuteczne polecenie konta firmowego:

- 100 zł za otwarcie i aktywne używanie konta firmowego przez polecanego w każdym z trzech miesięcy od daty zawarcia umowy o konto firmowe;

- 100 zł za aktywne używanie konta firmowego przez polecanego w każdym z sześciu miesięcy od daty zawarcia umowy o konto firmowe;

- 100 zł za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym konta firmowego, Pożyczki Biznes lub Kredytu Inwestycyjnego;

Aby przystąpić do programu, klient banku jest zobowiązany spełnić poniższe warunki:

- posiadać konto Biznes;

- wyrazić zgody marketingowe;

- wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną;

- podać swój aktualny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego;

- wyrazić zgodę na przystąpienie do promocji.

Promocja obowiązuje do 30.04.2017 r.

Firmowy Program Poleceń. W ramach programu rekomendacyjnego przedsiębiorca, który otrzyma Kod Polecenia i otworzy rachunek firmowy nie płaci za jego prowadzenie oraz za kartę do konta przez pierwsze 3 miesiące.

Promocja obowiązuje do 30.04.2017 r.

mBank

„Polecam mBank”. Za polecenie konta firmowego klient może zarobić 200 zł. Jeśli natomiast poleci konto firmowe z dodatkową usługą mKsięgowość, może otrzymać 300 zł za każde polecone konto. Warunkiem wypłaty premii jest:

- wykonanie przez nowego klienta w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku firmowego transakcji kartą debetową wydaną do rachunku na łączną kwotę 200 zł.

Łączna wartość premii miesięcznej wypłaconej osobie polecającej nie może przekroczyć kwoty 760 zł. Jeśli uczestnik programu skumuluje kwotę premii przewyższającą 760 zł, otrzyma w ramach najbliższej wypłaty kwotę 760 zł, natomiast kwota pozostała zostanie wypłacona w ramach kolejnej wypłaty,

Promocja obowiązuje do dnia 31.08.2017 r.

Nest Bank

Program Partnerski. Na poleceniu BIZnest Konta można zarobić 85 zł pod warunkiem:

- zawarcia umowy o prowadzenie rachunku za pomocą Programu Partnerskiego;

- zalogowania do internetowego serwisu transakcyjnego lub aplikacji mobilnej, w terminie 60 dni od dnia otwarcia konta;

- aktywacji karty do rachunku w terminie 60 dni od jego otwarcia.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 18.04.2017 r.

Na mniejsze zyski mogą liczyć klienci rekomendujący rachunek firmowy w Alior Banku oraz Nest Banku. Za każde nowo otwarte konto iBiznes uczestnik akcji może otrzymać 140 zł, jeśli natomiast poleci Rachunek Firmowy – zyska 100 zł. W Nest Banku, polecając BIZnest Konto, uczestnikowi programu zostanie wypłacona premia w wysokości 85 zł za każdy nowy rachunek.

Promocje i bonusy niepieniężne na otarcie łez

Banki niechętnie wprowadzają promocje, na których przedsiębiorcy mogą faktycznie zyskać – otrzymać zwrot środków pieniężnych na prowadzony rachunek czy dodatkową premię za spełnienie określonych warunków. Na postawie zestawienia widać, że szersza jest oferta usług dodatkowych. Bank Zachodni WBK jako jeden z 11 banków znajdujących się w zestawieniu oferuje swoim klientom bonusy i programy partnerskie, w ramach których mogą skorzystać z rabatów na produkty i usługi objęte promocją. BGŻ BNP Paribas oraz PKO BP natomiast posiadają promocje terminali płatniczych POS, która zwalnia klientów z opłaty za ich najem przez określony czas. Inną formą zachęty są programy ułatwiające obsługę księgową firmy. PKO BP swoim klientom przez okres 6 miesięcy od otwarcia rachunku udostępnia Usługi Księgowe - szybkafaktura.pl. Podobnie Idea Bank podtrzymała program do obsługi faktur, który umożliwia wystawienie dowolnej liczby faktur bez ponoszenia opłaty.

Dodatkowe korzyści dla klientów zakładających konto firmowe w bankach

Nazwa banku

Szczegóły promocji

Bank Zachodni WBK

Bonusy i programy partnerskie skierowane do klientów banku.

W ramach programów partnerskich przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zniżek oferowanych przez partnerów, m.in. 35 % rabatu na najpopularniejsze portale dystrybucji ofert pracy, 50 % iPresso Express - rozwiązania automatyzujące marketing i komunikację z klientami w firmie, 219 zł zniżki na e-księgowość - za 6 miesięcy korzystania z ifirma.pl klient zapłaci jedynie 6 PLN netto (normalna cena to 225 PLN).

Promocja obowiązuje do odwołania.

BGŻ BNP Paribas

Promocja terminali płatniczych POS. Z promocji mogą skorzystać klienci z sektora MŚP, którzy korzystają lub zamierzają skorzystać z dowolnego pakietu dla firm w Banku BGŻ BNP Paribas. W skład oferty wchodzi:

- najem terminalu POS za 0 zł netto przez 9 m-c;

- darmowa instalacja terminala, pakiet szkoleń z jego obsługi oraz dostęp do całodobowej pomocy serwisowej.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Citi Handlowy

Promocyjny pakiet medyczny LUX MED. Klienci w ramach posiadanego rachunku mogą skorzystać z promocyjnego pakietu medycznego dla swoich pracowników. Aby skorzystać z promocji, należy posiadać rachunek dla mikroprzedsiębiorstw, tj.:
- zatrudniać w firmie do 10 osób
- obroty nie mogą przekroczyć 8 mln rocznie
Klienci posiadający rachunek mogą wykupić dla pracowników jeden z czterech wariantów opieki medycznej w Grupie Lux Med. Promocja obowiązuje do odwołania.

Usługa City Alerts - polega na przesyłaniu informacji o koncie firmowym lub karcie kredytowej w wiadomości SMS lub e-mail. Klient do wyboru posiada pakiet Standard lub Premium. Powiadomienia dotyczą np. salda i operacji na koncie, salda zadłużenia na karcie kredytowej, terminu spłaty zadłużenia transakcji dokonanych kartą kredytową.

Citi Rabaty - dokonując zakupu kartą płatniczą, klient może skorzystać z rabatów i programów, wystarczy poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z rabatu płacąc kartą Citibank lub w przypadku dokonywania zakupu w e-sklepie wpisać odpowiedni kod rabatowy.

Promocje obowiązują do odwołania.

Deutsche Bank Polska

Kod rabatowy i podwyższone oprocentowanie. Dla klientów, którzy założą konto dbNET Biznes, bank przygotował dodatkowe korzyść:
- specjalne warunki na rachunku oszczędnościowym Oszczędna Firma - oprocentowanie podwyższone aż do 1%
- otrzymanie kodu rabatowego na wybrane usługi i produkty portali partnerskich, który jest waży 90 dni od momentu wydania.

Dodatkowo możliwość bezpłatnego korzystania przez 6 miesięcy z portalu faktura.deutschebank.pl, który posiada poniższe opcje:

- fakturowanie;

- księgowość, kadry i płace;

- komplet deklaracji (w tym składane online do Urzędu Skarbowego);

- monitoring rozliczeń;

- telefoniczne wsparcie techniczne i księgowe.
Promocja obowiązuje do odwołania.

Idea Bank

Program do faktur. Klient, który założy dowolne konto firmowe, ma możliwość korzystania z  programu do fakturowania bez ponoszenia opłat. Umożliwia wystawienie faktury, wysłanie ją do kontrahenta e-mailem, wydrukowanie lub zapiszesz na dysku. Z pomocą programu przedsiębiorca możesz wystawić dowolną ilość faktur.

Promocja obowiązuje do odwołania.

ING Bank Śląski

"Wizytówka dla przedsiębiorcy". Z promocji mogą skorzystać klienci, którzy spełniają poniższe warunki:
-od dnia 20.05.2013 r. nie byli posiadaczami żadnej z oferty banku dla przedsiębiorców;
- otworzą Konto Direct dla firmy lub konto firmowe walutowe;
- przynajmniej raz zalogują się do bankowości internetowej.
Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne i partnerskie. Po założeniu rachunku klient otrzymuje zaproszenie do zamówienia 100 wizytówek, które jest ważne przez okres 2 miesięcy .
Promocja obowiązuje do odwołania.

Oragne Finanse

Program Rabatowy. Program obejmuje ok. 3 000 punktów partnerów, m.in. sklepy, hotele, restauracje, punkty usługowe, sklepy internetowe i wiele innych. Wystarczy poinformować sprzedawcę przed wystawieniem rachunku, że płatność będzie dokonana kartą Orange Finanse bądź w przypadku zakupów internetowych - w formularzu zamówienia należy wpisać numer BIN, czyli pierwszych sześć cyfr karty Orange Finanse. Rabat udzielany jest od podstawowej ceny na metce i nie łączy się z innymi promocjami partnera.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Pekao Bank

Promocja „Otwórz rachunek firmowy na atrakcyjnych warunkach i odbierz powerbank”. Oferta jest skierowana do nowych klientów, którzy rozpoczną wykonywanie działalności gospodarczej w okresie od 6.02.2017 r. do 31.05.2017 r. Pierwszych 7000 Klientów, którzy w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej podpiszą umowę o rachunek firmowy, bankowość internetową i kartę debetową oraz dokonają otrzymaną kartą co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej, otrzyma upominek w postaci urządzenia Powerbank o pojemności 3000mAh.

Promocja trwa do 31.08.2017 r.

Pakiet Dodatkowych Korzyści. Programem objęte są wszystkie karty płatnicze dostępne dla firm w ramach dowolnego Pakietu Mój Biznes. Płacąc dowolną kartą, klient może korzystać z atrakcyjnych rabatów i ofert specjalnych:
- płacąc kartą, przelewem lub przez telefon komórkowy klienci mogą skorzystać z rabatów (nawet do 30 %) i promocji w blisko 2000 punktach handlowo-usługowych i sklepach e-commerce.

Pakiet Trwałych Korzyści. W ramach programu klienci banku mogą skorzystać z ofert specjalnych i rabatów. Do skorzystania z tańszych usług firm partnerskich m.in. Lexmark, Allianz czy BIG InfoMonitor, uprawnia otrzymany przez klienta kod. Z oferty może skorzystać również posiadacz karty kredytowej VISA Business.
Promocje obowiązują do odwołania.

PKO BP

Usługi Księgowe - szybkafaktura.pl. Klienci mają możliwość bezpłatnego korzystania z pakietu biznesowego przez 6 m-c od otwarcia rachunku. Platforma szybkafaktura.pl umożliwia:

- wystawienie faktury lub innego dokumentu przychodowego;

- kontrolę finansów firmy oraz rozliczenie podatku;

- korzystanie z biura rachunkowego.

Promocja terminali płatniczych POS. Z promocji mogą skorzystać klienci z sektora MŚP, którzy prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 12 m-c oraz nie korzystali wcześniej z terminali płatniczych eService. W skład oferty wchodzi:

- najem terminalu POS za 0 zł netto przez 12 m-c.

Powiadomienia sms. Klienci w ramach posiadanego rachunku PKO Konto Firmowe przez okres 3 m-c mogą korzystać z bezpłatnych powiadomień sms.

Promocje obowiązują do odwołania.

Toyota Bank

Promocje z Kartą. Do programu może przystąpić każdy posiadacz karty Visa Toyota Bank, który dokona rejestracji karty. Klienci mogą korzystać z ofert partnerów programu, zyskując zwrot części pieniędzy.

Volkswagen Bank

Promocje Visa Business. Przedsiębiorcy aktywujący kartę płatniczą mogą liczyć przy dokonywaniu płatności za jej pomocą, na rabaty w wybranych sklepach partnerskich m.in. 5% zniżki od narzędzia.pl, 30 zł na pierwszy przejazd z Taxify czy 20% zniżki na serwis laptopów CTI Telenet.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 18.04.2017 r.

Możliwość bezpłatnego korzystania z portalu faktura.deutschebank.pl przez 6 miesięcy mają również posiadacze rachunku firmowego w Deutsche Banku. Bank Citi Handlowy natomiast proponuje promocyjny pakiet medyczny Grupy LUX MED oraz usługę Citi Alerts, polegającą na przesyłaniu informacji o koncie firmowym lub karcie kredytowej w wiadomości SMS lub e-mail. Między innymi Orange Finanse, Bank Pekao czy Deutsche Bank oferują przedsiębiorcą program rabatowe, które obejmują punkty partnerskie m.in. sklepy, hotele, restauracje, punkty usługowe. Wśród działań marketingowych jakie wykorzystują banki są również drobne upominki. Klienci, który po założeniu rachunku firmowego choć raz zalogują się do bankowości internetowej w ING Banku Śląskim, otrzymają w prezencie 100 wizytówek. Natomiast na upominek ze strony Banku Pekao w postaci urządzenia Powerbank o pojemności 3000mAh może liczyć 7000 pierwszych klientów, którzy spełnią określone przez bank warunki.

Tylko nieliczne banki posiadają promocje dedykowane przedsiębiorcom. Bonusy oraz usługi dodatkowe mają na celu zachęcenie klientów do otwarcia rachunku w danym banku. Niestety na podstawie prezentowanego zestawienia, widać, że banki nie zadają sobie trudu, aby zaskoczyć nową promocją, która mogłaby skusić bardziej wymagających klientów.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 9 ~Alex

Szkoda tylko, że jak już ktoś ma konto w banku, to jest traktowany jak niepotrzebny śmieć. Za to nowi klienci dostają o wiele lepsze oferty.

! Odpowiedz
0 0 zespol_bzwbk

Staramy się dbać o swoich klientów, zarówno tych, którzy są z nami od lat i tych, którzy zawiązują z nami współpracę. Służymy pomocą. Pozdrawiamy

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne