REKLAMA

KRYNICA VITAMIN S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 grudnia 2022 r.

2022-11-18 14:54
publikacja
2022-11-18 14:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-18
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 grudnia 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 6 grudnia 2022 r., na godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8 („Walne Zgromadzenie”).

Podstawą odwołania Walnego Zgromadzenia jest Uchwała Zarządu Spółki z dnia 17 listopada 2022 r., która została podjęta po przeprowadzeniu wnikliwych analiz eksperckich i prawnych na temat zasadności wyodrębnienia i przekazania w dzierżawę zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Uchwała Zarządu jednoznacznie wskazuje, że operacja, o której mowa w zdaniu poprzednim stała się nieuzasadniona ekonomicznie i nie będzie realizowana. Zarząd podejmuje inne działania mające zapewnić Spółce bezpieczeństwo energetyczne oraz optymalizację kosztów działalności Spółki. W związku z powyższym należy wycofać z porządku obrad Walnego Zgromadzenia punkty związane z powyższą operacją.

Zarząd Spółki przypomina, że celem zwołania Walnego Zgromadzenia było wyłącznie poddanie pod głosowanie Akcjonariuszy projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z podjętą Uchwałą Zarządu przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia stało się bezprzedmiotowe i Zarząd podjął decyzję o jego odwołaniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-18 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu Piotr Czachorowski
2022-11-18 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu Agnieszka Donica
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki