REKLAMA
PIT 2023

KOMPUTRONIK S.A.: Porozumienie w zakresie kontynuowania współpracy w ramach umowy faktoringowej

2023-10-30 12:37
publikacja
2023-10-30 12:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-30
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Porozumienie w zakresie kontynuowania współpracy w ramach umowy faktoringowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Komputronik S.A. (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego 34/2022 z dnia 8 listopada 2022 roku oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego 10/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku, informuje, iż w dniu 30.10.2023 r. zawarł aneks do umowy faktoringu z dnia 3 listopada 2022 r. ze spółką Coface Poland Factoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Faktor), na podstawie którego strony zdecydowały o kontynuowaniu współpracy w ramach umowy factoringowej. Zgodnie z zawartym aneksem, Faktor zobowiązał się w sposób stały do świadczenia na rzecz Emitenta usług factoringowych, w tym do wznowienia finansowania na warunkach szczegółowo opisanych w Umowie.
Zakres świadczonych przez Faktora usług obejmuje w szczególności nabycie wszystkich wierzytelności należnych Emitentowi od kontrahentów – zarówno istniejących jak i przyszłych.
Limit finansowania wynosi 10.000.000 zł.
Limit Spółka może wykorzystywać w walutach: PLN, EUR.
Zabezpieczeniem wykonania Umowy pozostaje weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
W pozostałym zakresie aneksowana Umowa zawiera typowe postanowienia stosowane powszechnie w tego typu umowach faktoringu, nie odbiegające od standardów rynkowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-30 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu Wojciech Buczkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki