REKLAMA

KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2022-06-23 08:49
publikacja
2022-06-23 08:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 21 czerwca 2022 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

- SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH – liczba głosów 63 589 900, co stanowi 45,99% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów;

- NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - liczba głosów 13 594 000, co stanowi 9,83% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 6,80% w ogólnej liczbie głosów;

- AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER - liczba głosów 10 499 000, co stanowi 7,59% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,25% w ogólnej liczbie głosów;

- OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" - liczba głosów 7 300 000,
co stanowi 5,28% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 3,65% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1983 z późn. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Shareholders holding at least 5% of the votes at the Ordinary General
Meeting


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that at the
Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A., which was held on 21
June 2022, the following shareholders held at least 5% of the number of
votes at the meeting:


- the STATE TREASURY represented by the MINISTER OF STATE ASSETS -
number of votes 63 589 900, representing 45.99% of the number of votes
participating in the Ordinary General Meeting and 31.79% of the total
number of votes;


-NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - number of votes 13
594 000, representing 9.83% of the number of votes participating in the
Ordinary General Meeting and 6.80% of the total number of votes;


- AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER - number of votes 10
499 000, representing 7.59% of the number of votes participating in the
Ordinary General Meeting and 5.25% of the total number of votes;


-OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU “ZŁOTA JESIEŃ” - number of votes 7 300
000, representing 5.28% of the number of votes participating in the
Ordinary General Meeting and 3.65% of the total number of votes.


The total number of shares issued by KGHM Polska Miedź S.A. amounts to
200 000 000.


All of the shares are bearer shares. The maximum number of votes arising
from the issued shares amounts to 200 000 000.


Legal basis: art. 70 point 3 of the Act dated 29 July 2005 on public
offerings and conditions governing the introduction of financial
instruments to organised trading, and on public companies (unified text:
Journal of Laws 2021, item 1983, with subsequent amendments)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-23 Adam Bugajczuk Wiceprezes Zarządu
2022-06-23 Marek Świder Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki