REKLAMA

KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

2022-08-11 11:31
publikacja
2022-08-11 11:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-11
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenie Pana Adama Bugajczuka dotyczące jego rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A., a tym samym z członkostwa w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A., z dniem 31 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Resignation of a Member of the Management Board of the Company


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that today the
Company received a letter from Adam Bugajczuk announcing his resignation
from the function of Vice President of the Management Board
(Development) of KGHM Polska Miedź S.A., and thus from membership in the
Management Board of KGHM Polska Miedź S.A., as of 31 August 2022.


Legal basis: § 5 point 4 of the Decree of the Minister of Finance dated
29 March 2018 on current and periodic information published by issuers
of securities and conditions for recognising as equivalent information
required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018,
item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-11 Andrzej Kensbok Wiceprezes Zarządu
2022-08-11 Marek Świder Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz BMW X5 w leasingu 106%

Wybierz BMW X5 w leasingu 106%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki