REKLAMA

K2 HOLDING S.A.: Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta.

2022-08-31 17:13
publikacja
2022-08-31 17:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-31
Skrócona nazwa emitenta
K2 HOLDING S.A.
Temat
Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki K2 Holding S.A. ("Emitent") informuje o podjęciu decyzji o rozpoczęciu przeglądu przez Emitenta opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta oraz spółek Grupy Kapitałowej Emitenta (Grupa). Podczas przeglądu będą rozważane przez Zarząd różne opcje strategiczne w odniesieniu do spółek z segmentu marketingowego Grupy tj. Agencja K2 Sp. z o.o. oraz K2 Precise S.A., w szczególności poszukiwanie inwestorów strategicznych, zawarcie aliansu strategicznego, dokonanie transakcji o innej strukturze oraz sposoby wykorzystania ewentualnie pozyskanych środków, jak również brak działań Emitenta związanych z pozyskaniem inwestora, zawarciem aliansu lub dokonaniem transakcji. Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez Zarząd nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.


Dane osoby dokonującej powiadomienia: Paulina Kapturska – Specjalistka ds. umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-31 Paweł Wujec Prezes Zarządu Paweł Wujec
2022-08-31 Artur Piątek Wiceprezes Zarządu Artur Piątek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadzisz biznes? Poznaj ofertę kart Intercity

Prowadzisz biznes? Poznaj ofertę kart Intercity

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki