REKLAMA

JWA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

2022-04-19 16:46
publikacja
2022-04-19 16:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20220419_One2Tribe_zawiadomienie_akcjonariusza_Equitech.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-19
Skrócona nazwa emitenta
JWA S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd One2Tribe S.A. z siedzibą w Warszawie /dalej: "Spółka"/ informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez EquiTech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Likwidacji złożone w jego imieniu przez MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Załączniki
Plik Opis
20220419_One2Tribe_zawiadomienie akcjonariusza Equitech.pdf20220419_One2Tribe_zawiadomienie akcjonariusza Equitech.pdf Zawiadomienie EquTech

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-19 Radosław Sosnowski Prezes Zarządu Radosław Sosnowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki