REKLAMA

JWA S.A.: Zakończenie przydziału Akcji serii B

2020-10-29 15:30
publikacja
2020-10-29 15:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-29
Skrócona nazwa emitenta
JWA S.A.
Temat
Zakończenie przydziału Akcji serii B
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 25/2020, informuje, że w dniu 29 października 2020 r. zakończono przydział akcji serii B. Tym samy dokonano przydziału 5.663.467 (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) z 8.000.0000 (osiem milionów) akcji serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B, dematerializacji akcji serii B oraz praw do akcji serii B oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Zarząd podejmie niezwłoczne działania mające na celu złożenie do sądu rejestrowego wniosku o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B. Zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ("KDPW") przekazanie Emitentowi środków odpowiadających wpłatom na akcje serii B nastąpi w terminie dwóch dni od dnia otrzymania przez KDPW oświadczenia Emitenta o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia jego kapitału zakładowego, wraz z potwierdzającym ten fakt aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-29 Anna Nowicka-Bala Prezes Zarządu Anna Nowicka-Bala
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki