REKLAMA

INTERFERIE S.A.: Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych dnia 26.04.2022 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki

2022-04-29 09:26
publikacja
2022-04-29 09:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-29
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych dnia 26.04.2022 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTERFERIE S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022, przekazuje poniżej informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., powołanych dnia 26.04.2022r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

Malwina Bandos-Przybysz

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
2013 – 2016 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie - aplikant radcowski,
2009 – 2012 Uniwersytet Warszawski – magister prawa.

Doświadczenie zawodowe:
2020 – nadal Grupa kapitałowa Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. - Radca prawny/ In-house lawyer,
2017 – 2020 Grupa kapitałowa Tedex S.A. Radca prawny/ In-house lawyer,
2016 – 2017 Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorza Choromańskiego - Aplikant radcowski,
2015 – 2016 Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci Sp. k. - Aplikant radcowski,
2013 – 2015 Urząd Transportu Kolejowego - Specjalista ds. prawnych,
2011 - 2013 - Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorza Fedorczuka – Prawnik.

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje poza INTERFERIE S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Sylwia Iwańczuk
Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
2021 – Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska, Executive MBA,
2003 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zarządzanie zasobami pracy,
2001 – Uniwersytet w Białymstoku, mgr ekonomii.

Doświadczenie zawodowe:
2021 – obecnie ORLEN Aviation Sp. z o.o. – Członek Zarządu,
2018 – 2021 ORLEN Upstream Sp. z o.o. – Dyrektor ds. korporacyjnych i sprzedaży,
2017-2018 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – zastępca Dyrektora Generalnego,
2016 – 2017 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Dyrektor Biura Budżetowo-Administracyjnego,
2012-2016 Państwowy Instytut Geologiczny – kierownik działu.

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje poza INTERFERIE S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zbigniew Jaremko
Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
2019 – 2020 Studia podyplomowe w zakresie Executive MBA – Business Trends. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,
2009 – 2010 Studia Podyplomowe pn: Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w ich obrocie. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
1998 – 2000 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, studia magisterskie. Wydział Zarządzania i Informatyki,
1995 – 1998 Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, licencjat. Wydział Zarządzania i Marketingu.

Doświadczenie zawodowe:
2016 –2017 CENTROZŁOM Wrocław S.A. Dyrektor Departamentu Handlu,
2006 – 2008 PKP CARGO S.A. w Warszawie. Kierownik Projektu,
2000 – 2001 WROBUD spółka z o. o. we Wrocławiu. Dyrektor Naczelny,
1990 – 2000 - działalność gospodarcza.

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje poza INTERFERIE S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Podstawa prawna: § 5 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-29 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki