REKLAMA
WAŻNE

INTERCARS: Zawarcie aneksu do konsorcjalnej umowy kredytu

2019-10-30 22:00
publikacja
2019-10-30 22:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-30
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Zawarcie aneksu do konsorcjalnej umowy kredytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 października 2019 r. został zawarty aneks („Aneks”) do umowy kredytów terminowych i odnawialnych z dnia 14 listopada 2016 r., o której zawarciu Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 30/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. i o zmianach do której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 30/2017 z dnia 1 września 2017 r. oraz w raporcie bieżącym nr 25/2018 z dnia 29 października 2018 r. („Umowa Kredytu”).

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, kredytodawcy wyrazili zgodę na (1) wydłużenie do dnia 12 listopada 2020 r. ostatecznego terminu spłaty kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu, (2) zwiększenie maksymalnej łącznej wysokości kredytów terminowych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu o 28.500.000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset tysięcy złotych) oraz (3) zwiększenie maksymalnej łącznej wysokości kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu o 40.687.500,00 zł (czterdzieści milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).

Wydłużenie ostatecznego terminu spłaty kredytów odnawialnych oraz zwiększenie maksymalnych kwot kredytów terminowych i odnawialnych zgodnie z akapitem poprzedzającym nastąpi po spełnieniu przez Inter Cars S.A. oraz będące stronami Umowy Kredytu spółki zależne Inter Cars S.A. warunków zawieszających przewidzianych Aneksem. Warunek zawieszający stanowi, m.in., dostarczenie określonych w Aneksie dokumentów (w tym kopii dokumentów założycielskich, uchwał korporacyjnych, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz innych daninach publicznych).

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-30 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2019-10-30 Piotr Zamora Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki