PILNE

INC: Realizacja emisji akcji serii C, D, E

2020-05-19 19:45
publikacja
2020-05-19 19:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-19
Skrócona nazwa emitenta
INC
Temat
Realizacja emisji akcji serii C, D, E
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki wskazuje, że w dniu dzisiejszym skierowane zostały propozycje nabycia i objęte akcje serii C, serii D i serii E, emitowane na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 21 listopada 2019 r. Łącznie w ramach emisji, zgodnie z raportem 12/2019 i podjętymi uchwałami WZA, emitowanych jest 3.700.000 akcji (1.300.000 akcji serii C, 1.200.000 akcji serii D i 1.200.000 akcji serii E).
Spółka wskazuje, że zgodnie z uchwałami:
a. jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia z co najmniej 5 następujących po sobie dni sesyjnych nie osiągnie w okresie 3 lat co najmniej 2 zł, nastąpi nabycie przez INC po cenie nominalnej i umorzenie wszystkich wyemitowanych Akcji serii C, D, E,
b. jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia z co najmniej 5 następujących po sobie dni sesyjnych nie osiągnie w okresie 3 lat co najmniej 4 zł, nastąpi nabycie przez INC po cenie nominalnej i umorzenie wszystkich serii D i E,
c. jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia z co najmniej 5 następujących po sobie dni sesyjnych nie osiągnie w okresie 3 lat co najmniej 6 zł, nastąpi nabycie przez INC po cenie nominalnej i umorzenie wszystkich umorzenie wszystkich wyemitowanych Akcji serii E.

Do czasu wygaśnięcia warunku uprawniającego do nabycia akcji w celu umorzenia, Akcje będą akcjami imiennymi i nie będą wprowadzone do obrotu, a ich zbycie wymagać będzie zgody Zarządu INC.
Po wygaśnięciu warunku uprawniającego do nabycia akcji w celu umorzenia akcji poszczególnych serii (przekroczeniu przez średni kurs akcji poziomów określonych powyżej), będą one wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym, przy czym nie więcej niż 1 seria w ciągu każdych kolejnych 12 miesięcy, począwszy od serii C.
Na dzień niniejszego raportu ziścił się warunek dotyczący akcji serii C, przy czym ich wprowadzenie do obrotu nastąpi po rejestracji w KRS i dopełnieniu innych niezbędnych formalności, co spodziewane jest nie wcześniej niż na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku.

Jednocześnie spółka wskazuje, że zgodnie z uchwałami WZA, akcje zostały zaoferowane Partnerom Zarządzającym InnerValue i osobom przez nich wskazanym. Partnerzy Zarządzający InnerValue podjęli decyzję o wskazaniu wśród osób uprawnionych do objęcia akcji serii C, D, E m.in. także dwóch pozostałych członków Zarządu INC S.A., tj. pana Pawła Śliwińskiego i Sebastiana Huczka, którzy obejmą odpowiednio 1.200.000 akcji i 600.000 akcji. Po rejestracji emisji akcji serii C, D, E, łączny udział procentowy w ogólnej liczbie głosów pana Pawła Śliwińskiego pozostanie na dotychczasowym poziomie i wyniesie 32,7 % w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-19 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
2020-05-19 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki