REKLAMA
PIT 2023

HOLLYWOOD S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Hollywood S.A.

2023-10-31 21:19
publikacja
2023-10-31 21:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Informacje_czlonek_Rady_Nadzorczej_Hollywood_AM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-31
Skrócona nazwa emitenta
HOLLYWOOD S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Hollywood S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Hollywood S.A. („Emitent”, Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, że z dniem 31 października 2023 r. Pan Dominik Biegaj złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Przyczyną podjętej decyzji były powody osobiste.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki działając w oparciu o mechanizm dokooptowania członka Rady Nadzorczej stosownie do postanowień § 29 ust. 4 Statutu Spółki, powołała z dniem 1 listopada 2023r. do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrẻ Mierzwa. Pan Andrẻ Mierzwa będzie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Andrẻ Mierzwa nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie pozostaje wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta, członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osoby prawnej. Pan Andrẻ Mierzwa nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Informacje dotyczące Pana Andrẻ Mierzwa zawierające opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie.
Załączniki
Plik Opis
Informacje członek Rady Nadzorczej Hollywood AM.pdfInformacje członek Rady Nadzorczej Hollywood AM.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-31 Adam Andrzej Konieczkowski Prezes Zarządu
2023-10-31 Sebastian Szostak Wiceprezes Zarządu
2023-10-31 Paweł Mielczarek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki