REKLAMA
PIT 2023

HM INWEST S.A.: Wcześniejszy wykup obligacji serii F

2023-11-15 14:53
publikacja
2023-11-15 14:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-15
Skrócona nazwa emitenta
HM INWEST S.A.
Temat
Wcześniejszy wykup obligacji serii F
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki HM Inwest S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu 15 listopada 2023 roku podjął uchwałę nr 1/15/11/2023 r. o zamiarze przeprowadzenia w dniu 30 listopada 2023 roku przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta wcześniejszego wykupu na żądanie własne 4.195 (cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) sztuk Obligacji Serii F o łącznej wartości nominalnej 4.195.000 (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, tj. wszystkich wyemitowanych Obligacji Serii F Emitenta w ramach tej emisji. Emitent jest uprawniony do przeprowadzenia przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie własne zgodnie z pkt 14 Warunków Emisji Obligacji Serii F.

Dzień ustalenia praw do Wcześniejszego Wykupu zostaje określony na 22 listopada 2023 roku.

Każda obligacja zostanie wykupiona po cenie odpowiadającej jej wartości nominalnej, tj. 1.000 (jeden tysiąc) złotych w Dniu Wcześniejszego Wykupu.

W Dniu Wcześniejszego Wykupu Emitent wypłaci ponadto odsetki naliczone na Dzień Wcześniejszego Wykupu w wartości wynoszącej 13,37 zł za każdą Obligację.

Przedterminowy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

Informacja o emisji obligacji serii F oraz ich przydziale były przedmiotem raportów bieżących 1/2022 oraz 12/2022.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-15 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki