Grupa Azoty mocno poprawiła wyniki w 2019 roku

Skonsolidowane przychody Grupy Azoty w 2019 roku wzrosły o 13 proc., wynik EBITDA zwiększył się o 86 proc., a wynik netto wyniósł 407,7 mln zł i był ponad 50-krotnie większy niż w 2018 r. - poinformowała Grupa Azoty w raporcie. Grupie sprzyjały w zeszłym roku niskie ceny surowców, zwłaszcza gazu ziemnego.

(Grupa Azoty)

Grupa Azoty zanotowała w 2019 roku 372,9 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 9,9 mln zł zysku rok wcześniej i 1,42 mld zł zysku EBITDA wobec 764,4 mln zł zysku przed rokiem. Zysk operacyjny wzrósł do 612,8 mln zł z 81,1 mln zł w 2018 r., a przychody wzrosły o 13,1 proc. rdr do 11,3 mld zł.

Rentowność brutto Grupy Azoty ze sprzedaży wzrosła do 21,9 proc. z 15,9 proc. przed rokiem. Rentowność EBIT poprawiła się do 5,4 z 0,8 proc., rentowność EBITDA do 12,6 z 7,6 proc., a rentowność netto wzrosła do 3,6 z 0,1 proc. w 2018 roku.

Dominującym segmentem działalności Grupy pozostaje segment Nawozy, którego wyniki po raz pierwszy uwzględniały również działalność spółki Compo Expert.

"Sytuacji finansowej segmentu nawozów i całej Grupy sprzyjały niskie ceny surowców, przede wszystkim gazu ziemnego. Segment Tworzyw w istotnym stopniu odczuwał zastój w branży automotive, natomiast w segmencie Chemia mijający rok zaznaczył się spadkiem przychodów i bardzo trudną sytuacją na rynku siarki. Ponieważ prognozy cen siarki nie przewidują poprawy sytuacji w najbliższym czasie, przeprowadzony test na utratę wartości aktywów wykazał konieczność dokonania w IV kwartale 2019 r. odpisu aktualizującego wartość księgową majątku w spółce Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol" - napisano w komunikacie prasowym.

To jednorazowe zdarzenie obniżyło skonsolidowany wynik EBITDA za 2019 r. o 28,8 mln zł, a skonsolidowany wynik netto o 23,4 mln zł. Najmocniej przyczyniło się też do skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2019 r. na poziomie 48,2 mln zł.

Na wynik finansowy wpływ wywarło również czasowe unieruchomienie instalacji syntezy amoniaku oraz syntezy mocznika w Policach.

"Wiodącą rolę w kształtowaniu naszych wyników miał segment Agro, w którym zarówno przychody, jak i marże zdecydowanie wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim. Rok 2019 był szczególnie ważny dla projektu Polimery Police, kluczowej inwestycji nie tylko dla Grupy Azoty, ale dla całego przemysłu chemicznego. W ubiegłym roku pozyskaliśmy generalnego wykonawcę, koreański koncern Hyundai i zapewniliśmy finansowanie kapitałowe pozyskując jako partnerów do projektu Hyundai i koreańską rządową agencję KIND oraz Grupę Lotos. Pozwoliło to rozpocząć budowę obiektów na początku 2020 roku. Również w 2020 r. zakończyliśmy proces pozyskiwania finansowania dłużnego" – podsumował zeszły rok prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki.

Skonsolidowane wyniki segmentów w 2019 roku
Nawozy Agro Tworzywa Chemia Energetyka Pozostałe
Przychody 6715745 1456487 1638885 273660 223138
Zysk ze sprzedaży 639352 2979 120764 -12890 -65158
EBIT 640069 -633 93291 -11007 -108896

Segment Nawozy

W 2019 roku przychody ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro wyniosły prawie 6,72 zł (z czego 1,49 mld zł stanowiły przychody Compo Expert) i stanowiły 59,4 proc. całkowitych przychodów Grupy Azoty. W porównaniu do 2018 roku poziom przychodów wzrósł o 36,9 proc., również jego udział w przychodach ogółem zwiększył się o 10,3 pp. Około 58,3 proc. sprzedaży produktów segmentu Nawozy stanowiła sprzedaż na rynku krajowym.

Marża EBITDA segment wyniosła 14,4 proc. (marża w Compo Expert 8,2 proc.), podczas gdy przed rokiem sięgnęła dla segmentu 1,7 proc.

"Tak istotna różnica w marżach była spowodowana kombinacją czynników przychodowo-kosztowych, szczególnie niższymi o ponad 30 proc. cenami gazu oraz wyższymi cenami produktów. Druga część roku zaznaczyła się rosnącą presją cenową ze strony największych rynkowych konkurentów, zarówno ze wschodniej, jak i zachodniej części Europy, która spowodowała obniżkę cen nawozów" - napisano w komunikacie.

Segment Tworzywa

Przychody ze sprzedaży w 2019 roku w segmencie Tworzywa wyniosły 1,46 mld zł i stanowiły 12,9 proc. całości przychodów Grupy Azoty. Wartość przychodów segmentu spadła rdr o 6,7 proc., również jego udział w przychodach ogółem zmniejszył się o 2,7 pp. Ponad 87,7 proc. przychodów ze sprzedaży produktów zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych.

"W ślad za niższymi obrotami wyniki segmentu również uległy pogorszeniu – marża EBITDA obniżyła się z 12,3 proc. (2018) do 4,6 proc. (2019). Średnia cena głównego produktu segmentu (poliamidu naturalnego) w mijającym roku była niższa o 11 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, przy jednoczesnym wzroście wolumenu sprzedaży o 9,4 tys. ton (o 7 proc. r/r). Rok 2019 to okres słabego popytu ze strony branży automotive (ok. 60 proc. przychodów segmentu), niewiele lepszą sytuacją w innych branżach (np. opakowania) oraz trudną sytuacją związaną z nierównowagą rynkową (nadpodaż)" - napisano w komunikacie.

Segment Chemia

W 2019 roku przychody ze sprzedaży w segmencie Chemia wyniosły 2,64 mld zł i były niższe od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie roku poprzedniego o 15,3 proc. Udział segmentu Chemia w całości osiąganych przychodów Grupy Azoty kształtuje się na poziomie 23,3 proc., jego udział w przychodach ogółem zmniejszył się o 7,8 pp. Około 57,8 proc. sprzedaży produktów segmentu Chemia stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Marża EBITDA spadła w ciągu roku o 1,2 p.p. do poziomu 7,9 proc. Największy spadek przychodów dotknął alkohole OXO (o 30 proc. r/r), pozostałe kluczowe wyroby również odnotowały spadek obrotów: melamina o 14 proc., a mocznik techniczny o 10 proc. r/r. Szczególnie istotne pogorszenie wyników dotyczyło wspomnianego wydobycia siarki.

Segment Energetyka

Przychody ze sprzedaży w segmencie Energetyka w 2019 roku wyniosły 273,7 mln zł i stanowiły około 2,4 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. Przychody tego segmentu zwiększyły się w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 8,2 proc.

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Azoty w 2019 roku wyniosły 1124 mln zł i zostały sfinansowane ze środków własnych oraz pakietu korporacyjnych umów kredytowych (podlegających redystrybucji w ramach spółek z Grupy), a uzupełniająco z pożyczek, leasingu oraz dotacji.

Poziom wydatków inwestycyjnych Grupy Azoty w ostatnich latach wynosił ok. 1 mld zł. Najbliższe lata (2020-2022) przyniosą znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych, w związku z kontynuacją realizacji kluczowych inwestycji.

Obejmują one:

  • Grupa Azoty Polyolefins - budowa instalacji odwodornienia propanu do propylenu (PDH) i polimeryzacji propylenu do polipropylenu, wraz z instalacjami pomocniczymi. Planowane rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji w 2022 roku, budżet 1,8 mld USD.
  • Grupa Azoty Puławy - budowa nowego bloku energetycznego w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii cieplnej dla instalacji chemicznych oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej do wysokości rosnących potrzeb zakładu. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2022 roku, wartość kontraktu 1,2 mld zł.
  • Grupa Azoty Puławy - modernizacja oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego. Planowane zakończenie inwestycji - lata 2024/2025, budżet 695 mln zł.
  • Grupa Azoty Kędzierzyn – projekty inwestycyjne: przystosowanie instalacji ciągłej FDO do periodycznej produkcji Oxoviflex, modernizacja węzła skraplania amoniaku, wymiana rurociągów gazów technicznych, modernizacja węzła półspalania na wydziale amoniaku. Planowane zakończenie inwestycji - przełom 2020/2021 roku, łączny budżet 360 mln zł.
  • Grupa Azoty SA – głównie modernizacja energetyki zakładowej w celu przystosowania do konkluzji BAT i poprawy efektywności, modernizacje instalacji produkcyjnych i infrastruktury technicznej oraz projekty informatyczne, łączna kwota ok. 200 mln zł.

Grupa Azoty podała, że po 2022 roku planowana wartość inwestycji powróci do poziomu ok. 1 mld zł.

"Obecnie największym zagrożeniem dla gospodarki jest epidemia koronawirusa, dlatego z uwagą śledzimy sytuację i analizujemy jej wpływ na naszą działalność. Dotychczas nie zaobserwowaliśmy istotnego obniżenia sprzedaży i dużych zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług. Nie dotknęła nas również większa absencja chorobowa pracowników, skutkująca np. zaburzeniem ciągłości produkcji. Zdajemy sobie sprawę, że rozwijająca się pandemia wywrze wpływ na nasze funkcjonowanie, jednak obecnie nie da się przewidzieć ani wszystkich skutków, ani ich skali" - powiedział prezes Wojciech Wardacki.

W załączniku zamieszczamy prezentację Grupy Azoty z wynikami za 2019 rok.

pr/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
GRUPAAZOTY 1,14% 31,00
2020-05-28 17:00:00
WIG 0,53% 48 144,34
2020-05-28 17:15:02
WIG20 0,64% 1 718,45
2020-05-28 17:15:01
WIG30 0,65% 1 985,84
2020-05-28 17:15:01
MWIG40 0,06% 3 397,77
2020-05-28 17:15:01
DAX 1,06% 11 781,13
2020-05-28 17:37:00
NASDAQ 1,16% 9 521,38
2020-05-28 19:47:00
SP500 1,02% 3 067,21
2020-05-28 19:47:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.