REKLAMA
WEBINAR

GPW: wykluczenie z obrotu akcji spółki ALMA MARKET S.A. W UPADŁOŚCI

2018-05-30 08:18
publikacja
2018-05-30 08:18

Uchwała Nr 541/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki ALMA MARKET S.A. W UPADŁOŚCI

§ 1

1. Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Giełdy, w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości spółki ALMA MARKET S.A. W UPADŁOŚCI,

oraz w związku z art. 91 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...), Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki ALMA MARKET S.A. W UPADŁOŚCI, oznaczone kodem "PLKRCHM00015" - z dniem 3 czerwca 2018 r.

2. W związku z wykluczeniem akcji spółki ALMA MARKET S.A. W UPADŁOŚCI

z obrotu, o którym mowa w ust. 1, ostatnim dniem obrotu akcjami tej spółki na rynku regulowanym będzie dzień 1 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki