REKLAMA
JUŻ JUTRO

GENOMTEC S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Genomtec S.A

2023-06-01 17:11
publikacja
2023-06-01 17:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal_do_ESPI_16_Zawiadomienie_Leonarto_skorygowane..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-01
Skrócona nazwa emitenta
GENOMTEC S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Genomtec S.A
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 1 czerwca 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Leonarto Funds SCSp z siedzibą w Luksemburgu [Akcjonariusz] złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta wynikającej z zarejestrowania w KRS akcji serii M.

Zawiadomienie stanowi korektę pierwotnego zawiadomienia, w którym Akcjonariusz błędnie nie uwzględnił przy obliczaniu liczby posiadanych akcji 500 000 akcji serii M objętych w podwyższeniu kapitału zakładowego, a które jeszcze nie zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza.

Pełna treść skorygowanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zal do ESPI 16 Zawiadomienie Leonarto_skorygowane..pdfZal do ESPI 16 Zawiadomienie Leonarto_skorygowane..pdf zal

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-01 Michał Wachowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najlepszych bankowych kantorów internetowych - sprawdź!

Ranking najlepszych bankowych kantorów internetowych - sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki