REKLAMA

GENOMTEC S.A.: Rozpoczęcie pilotażowej produkcji analizatorów Genomtec®ID w Wielkiej Brytanii

2022-01-12 17:21
publikacja
2022-01-12 17:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-12
Skrócona nazwa emitenta
GENOMTEC S.A.
Temat
Rozpoczęcie pilotażowej produkcji analizatorów Genomtec®ID w Wielkiej Brytanii
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Spółka w dniu 12 stycznia 2022 r. rozpoczęła pilotażową produkcję analizatorów do pierwszych 15 urządzeń Genomtec®ID. Analizatory są produkowane przez zespół Genomtec w Wielkiej Brytanii, w ścisłej współpracy z tamtejszym partnerem – firmą typu CDMO.

Rozpoczęcie produkcji było możliwe w związku z zakończeniem procesu projektowania i testowania niezawodności komponentów analizatora. Pierwsze 15 urządzeń zostanie wykorzystanie w klinicznych badaniach porównawczych, których wyniki posłużą do rejestracji Genomtec®ID jako wyrobu medycznego do diagnostyki in-vitro, zgodnie z dyrektywą 98/79/WE (IVD), w Unii Europejskiej w pierwszej połowie bieżącego roku.

Analizator jest niewielkim i lekkim urządzeniem o wymiarach 16,5 cm na 11,5 cm i wysokości 11 cm. Mieści się w dłoni i charakteryzuje się dużą mobilnością i pozwala na przeprowadzenie procesu diagnostycznego w miejscach opieki nad pacjentem, bez konieczności jego skomplikowanej oraz czasochłonnej obsługi w laboratorium przez wykwalifikowany personel.

Rozpoczęcie pilotażowej produkcji analizatorów jest istotnym etapem w kluczowym projekcie Emitenta z tego względu, informacja ta w opinii Zarządu spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu Art. 17 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Start
of pilot production of analysers Genomtec®ID
in the UKThe
Management Board of Genomtec S.A. based in Wrocław ("Issuer", "Company")
hereby announces that on January 12th, 2022 the Company has started
pilot production of analyers for the first 15 Genomtec®ID devices. The
analysers are manufactured by the Genomtec team in the UK in close
cooperation with the CDMO partner.The start of production is
followed by the completion of the design and reliability testing of the
analyser components. The first 15 devices will be used in clinical
comparative studies, the results of which will serve to register
Genomtec®ID as a medical device for in-vitro diagnostics under the
directive 98/79/EC (IVD) in the European Union in the first half of this
year.The analyser is a small and lightweight device measuring
16.5 cm by 11.5 cm and 11 cm high. It fits in the palm of your hand and
is highly portable, allowing you to carry out the diagnostic process at
the point of care, without the need for complex and time-consuming
handling in the laboratory by qualified personnel.The
commencement of pilot production of analysers is an important stage in
the Issuer's key project and therefore, in the opinion of the Management
Board, this information meets the criteria of confidential information
within the meaning of Article 17(1) MAR.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-12 Michał Wachowski Członek Zarządu Michal Wachowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki