REKLAMA
PIT 2023

FEERUM S.A.: Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta

2023-08-30 09:26
publikacja
2023-08-30 09:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-30
Skrócona nazwa emitenta
FEERUM S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki FEERUM S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A zawiadomienie o następującej treści:

„Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku zbycia akcji spółki FEERUM S.A. (dalej „Spółka”) w transakcji na GPW w Warszawie zawartej w dniu 24 sierpnia 2023 roku, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „OFE”) zmniejszył stan posiadania akcji Spółki, poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki”.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 626 422 akcji, 6,57% w kapitale, 626 422 głosów, 6,57% głosów.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0 akcji, 0% w kapitale, 0 głosów, 0% głosów.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-30 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU
2023-08-30 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki