REKLAMA

FASING: Transakcje z firmą Gunnebo Industrier AB.

2020-08-12 13:32
publikacja
2020-08-12 13:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-12
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Transakcje z firmą Gunnebo Industrier AB.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 sierpnia 2020 roku w formie elektronicznej wpłynęło do Spółki pięć zamówień od firmy Gunnebo Industrier AB z siedzibą w Szwecji, przedmiotem których są łańcuchy rybackie i zawiesiowe na łączną wartość 84,8 tys EUR. W ramach współpracy pomiędzy firmami wartość jednostkowych kilkudziesięciu zamówień złożonych przez firmę Gunnebo Industrier AB w okresie od dnia 6 lutego 2019 roku (tj. od dnia publikacji raportu bieżącego nr 4/2019) do dnia dzisiejszego (włączając powyższe zamówienia) wynosi łącznie 2.009,1 tys. EUR. Przedmiotem tych zamówień były łańcuchy zawiesiowe i rybackie. Zamówieniem o największej wartości złożonym w tym okresie jest zamówienie z dnia 10 marca 2020 roku na łańcuchy zawiesiowe na wartość 49,7 tys EUR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-12 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2020-08-12 Piotr Neumann Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki