REKLAMA

EUROCASH: Propozycja przeznaczenia zysku za rok 2020

2021-03-31 19:26
publikacja
2021-03-31 19:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Propozycja przeznaczenia zysku za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Eurocash S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym postanowił przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 27 kwietnia 2021 roku („ZWZ”) propozycję, aby zysk netto za rok 2020 w kwocie 128 935 033,00 (sto dwadzieścia osiem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy) złote podzielić w ten sposób, że:
(1) osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 16 czerwca 2021 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,48 zł (czterdzieści osiem groszy) na jedną akcję Spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 07 lipca 2021 roku; oraz
(2) pozostała część zysku za rok 2020 przelana zostanie na kapitał zapasowy.
Propozycja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 marca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2021-03-31 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki