11,7000 zł
-0,43% -0,0500 zł
Esotiq & Henderson SA (EAH)

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-20
Skrócona nazwa emitenta
ESOTIQ & HENDERSON
Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Emitent] informuje, że w dniu 19 listopada 2019 r. w Rejestrze handlowym [Handelsregister] prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego ESOTIQ Germany GmbH – spółki zależnej Emitenta. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło z kwoty 1 025 000,00 EUR [jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy euro 00/100] do kwoty 2 525 000,00 EUR [dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy euro 00/100] tj. o kwotę 1 500 000,00 EUR [jeden milion pięćset tysięcy euro 00/100] poprzez utworzenie 1 500 [jeden tysiąc pięćset] nowych udziałów o wartości 1 000,00 EUR [jeden tysiąc euro 00/100] każdy udział. Emitent objął w zamian za wkład pieniężny 750 [siedemset pięćdziesiąt] nowych udziałów o wartości 1 000,00 EUR [jeden tysiąc euro 00/100] każdy udział, za łączną kwotę 750 000,00 EUR [siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro 00/100]. Przed podwyższeniem kapitału Emitent posiadał 525 [pięćset dwadzieścia pięć] udziałów ESOTIQ Germany GmbH o łącznej wartości 525 000,00 EUR [pięćset dwadzieścia pięć tysięcy euro 00/100], co odpowiadało udziałowi 51,25% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników ESOTIQ Germany GmbH. Po zarejestrowaniu podwyższenia Emitent posiada 1 275 [jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć] udziałów ESOTIQ Germany GmbH o łącznej wysokości 1 275 000,00 EUR [jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy euro 00/100], co odpowiada udziałowi 50,50% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników ESOTIQ Germany GmbH. Wartość nominalna nowych udziałów objętych przez Emitenta w ESOTIQ Germany GmbH przeliczona na złote według średniego kursu NBP z dnia rejestracji podwyższenia kapitału wyniosła 3 219 600,00 zł [trzy miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100]. Podwyższenie kapitału zakładowego ESOTIQ Germany GmbH stanowi element realizacji umowy o wspólnej inwestycji w ESOTIQ Germany GmbH, zawartej w dniu 14 stycznia 2016 roku z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, który w ramach przedmiotowego podwyższenia objął pozostałe 750 [siedemset pięćdziesiąt] nowych udziałów o wartości 1 000,00 EUR [jeden tysiąc euro 00/100] każdy udział.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.