PILNE

ERGIS S.A.: Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

2019-06-06 17:01
publikacja
2019-06-06 17:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Spraw_Zarzadu_Ergis_z_dzial_Spolki_w_2018_roku_kor2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Spraw_Zarzadu_Ergis_z_dzial_Grupy_w_2018_roku_kor2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-06
Skrócona nazwa emitenta
ERGIS S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ERGIS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za 2018 rok, opublikowanym 18 kwietnia 2019 roku, nie uwzględnił informacji o stanie posiadania akcji Spółki przez Wiceprezesa Zarządu, zakupionych w okresie pomiędzy 14-11-2018 a 05-12-2018, tj. przed objęciem funkcji w Zarządzie Spółki z dniem 1 stycznia 2019 roku. Pakiet akcji został zakupiony w średniej cenie 2,90257 zł/akcję.

Z uwagi na powyższe, w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy uzupełniono zapisy punktów 1.4 w następujący sposób:
było:
„Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego, tj. 17.04.2019, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Górski posiadał 1.634.916 szt. akcji Ergis S.A. dających 4,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki.”
powinno być:
„Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego, tj. 17.04.2019, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Górski posiadał 1.634.916 szt. akcji Ergis S.A. dających 4,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki, a Wiceprezes Zarządu Pan Marek Kapłucha posiadał 70.000 szt. akcji Ergis S.A. dających 0,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki.”

W załączeniu Emitent przekazuje, uzupełnione o powyższe informacje, sprawozdania Zarządu Ergis z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu Ergis z działalności Grupy w 2018 roku.
Zarząd Emitenta informuje, że przedstawione uzupełnienie nie ma wpływu na wyniki wskazane w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2018.

Zarząd wyraża ubolewanie z powodu zaistniałego błędu.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 „w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim” par. 15 ust. 4.
Załączniki
Plik Opis
Spraw Zarządu Ergis z dział Spółki w 2018 roku_kor2.pdfSpraw Zarządu Ergis z dział Spółki w 2018 roku_kor2.pdf Sprawozdanie Zarządu Ergis z działalności Spółki w 2018 roku
Spraw Zarządu Ergis z dział Grupy w 2018 roku_kor2.pdfSpraw Zarządu Ergis z dział Grupy w 2018 roku_kor2.pdf Sprawozdanie Zarządu Ergis z działalności Grupy w 2018 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-06 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2019-06-06 Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki