REKLAMA

ERGIS S.A.: Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy ERGIS

2020-03-18 14:17
publikacja
2020-03-18 14:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ERGIS S.A.
Temat
Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy ERGIS
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r., Zarząd ERGIS S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność i perspektywy Spółki oraz Grupy Kapitałowej ERGIS ("Grupa").
Zarząd Spółki nie ma wiarygodnych danych, umożliwiających racjonalne oszacowanie wpływu COVID-19 na wyniki i działalność Spółki - zarówno w perspektywie najbliższych miesięcy, jak i w dłuższym horyzoncie czasowym.
W spółkach Grupy wdrożono procedury postępowania w związku z zagrożeniem COVID-19. Nie są organizowane spotkania zarówno z osobami zewnętrznymi, jak i spotkania wewnętrzne. Specjalnej procedurze nadzoru poddani są kierowcy dostarczający lub odbierający towar ze spółek Grupy. Osoby, które mogą pracować zdalnie mają taką możliwość.
Posiadany poziom zapasów surowców i materiałów oraz bieżące dostawy umożliwiają utrzymanie ciągłości produkcji we wszystkich fabrykach Grupy. Spadek zamówień na produkty spółek Grupy nie przekracza kilku procent, a dostawy do Odbiorców odbywają się terminowo lub z niewielkimi opóźnieniami. Największym zagrożeniem dla spółek Grupy wydają się nasilające się zakłócenia w transporcie międzynarodowym, które - niezależnie od bezpośredniego wpływu na działanie samej Grupy - mogą zmniejszyć zapotrzebowanie klientów na jej wyroby.
Wydłużenie okresu zagrożenia koronawirusem może doprowadzić do istotnych opóźnień i ograniczeń dostaw materiałów i surowców do zakładów Grupy, co bezpośrednio przełoży się na możliwości produkcyjne. Priorytetem Zarządu jest i będzie zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego wszystkich interesariuszy spółki przy możliwym do osiągniecia stopniu kontynuacji działalności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-18 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2020-03-18 Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki