REKLAMA

DIGITREE GROUP S.A.: Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących

2021-02-01 15:30
publikacja
2021-02-01 15:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-01
Skrócona nazwa emitenta
DIGITREE GROUP S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”), informuje, że dokonał przeglądu środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prac rozwojowych w Grupie Kapitałowej Digitree Group na dzień 31.12.2020 r. W oparciu o przeprowadzone analizy w dniu 01.02.2021 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję w przedmiocie utworzenia odpisów aktualizujących w zakresie wartości niematerialnych i prawnych oraz prowadzonych prac rozwojowych w łącznej wysokości 1 272 897,32 zł.
Przedmiotowe odpisy dotyczą:
1. Wartości niematerialnych i prawnych w ramach Digitree Group S.A., głównie w zakresie systemu SAREhub, o łącznej wartości 577 861,87 zł;
2. Prac rozwojowych w ramach Digitree Group S.A., zwłaszcza w zakresie systemu SAREhub, o łącznej wartości 449 915,23 zł;
3. Wartości niematerialnych i prawnych w ramach spółki zależnej Ju: sp. z o.o., przede wszystkim w zakresie narzędzia Go2Target, o łącznej wartości 245 120,22 zł.
Przedmiotowe odpisy obciążą wynik finansowy 2020 roku zarówno Grupy Kapitałowej Emitenta, jak i spółek, w których dokonane są odpisy. Powyższe stanowi jedynie operację o charakterze księgowym i nie ma wpływu na bieżącą działalność operacyjną Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej.
Zarząd Spółki informuje, że proces badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok nie został jeszcze zakończony, w związku z czym ostateczne wyniki finansowe za 2020 rok zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z opublikowanym przez Spółkę harmonogramem, tj. w dniu 20 kwietnia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-01 Przemysław Marcol Członek Zarządu
2021-02-01 Wiktor Mazur Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki