REKLAMA

DEKTRA S.A.: Raport miesięczny za maj 2021r

2021-06-14 10:08
publikacja
2021-06-14 10:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-14
Skrócona nazwa emitenta
DEKTRA S.A.
Temat
Raport miesięczny za maj 2021r
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za maj 2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:
2 646 811,09 zł w maju 2021 r., co oznacza wzrost o 83,7 % rdr.,
9 343 104,56 zł narastająco w okresie styczeń - maj 2021 r., co oznacza wzrost o 79,6 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:
Jak już wskazywano we wcześniejszych raportach miesięcznych za 2021 rok, na rynku surowców tworzyw sztucznych występuje wyraźna tendencja wzrostu cen tych surowców. Tendencja ta utrzymywała się nadal w miesiącu maju. Według portalu www.plastech.pl, który od lat informuje o cenach surowców tworzyw sztucznych, ceny surowców takich jak HDPE i LDPE wzrosły w maju 2021 w stosunku do kwietnia 2021 od 3,79% do 10,01 % w zależności od typu surowca. Natomiast w skali roku ceny tych surowców zwiększyły się od 128% do 160%.
Są to ceny surowca pierwotnego (czystego), natomiast do produkcji towarów oferowanych przez Emitenta wykorzystuje się w znacznym stopniu surowiec wytwarzany z materiału recyklingowego.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
ESPI 10/2021 z dnia 14 maja 2021 r. Raport miesięczny za kwiecień 2021 r.,
EBI 9/2021 z dnia 14 maja 2021 r. Raport finansowy Dektra SA za I kwartał 2021

4. Kalendarz inwestora:
w dniu 16 czerwca 2021 r. nastąpi ustalenie prawa do dywidendy z zysku osiągniętego w roku 2020,
w dniu 29 czerwca 2021 r. nastąpi wypłata dywidendy za rok 2020,
w dniu 14 lipca 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2021 r.

Emitent uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-14 Beata Stefańska prezes zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki