Weekend z Bankier.pl

Czy w Polsce żyje się lepiej po wejściu do UE?

2022-06-07 06:00
publikacja
2022-06-07 06:00
Czy w Polsce żyje się lepiej po wejściu do UE?
Czy w Polsce żyje się lepiej po wejściu do UE?
fot. Anatol Chomicz / / FORUM

Polska 18 lat temu dołączyła do Unii Europejskiej. W trakcie blisko dwóch dekad zmieniło się sporo – spadła stopa bezrobocia, jest więcej autostrad i lepszy dostęp do internetu. Z drugiej strony transport kolejowy pod kątem wydajności plasuje się na szarym końcu wśród innych państw UE. Również bezpieczeństwo na naszych drogach pozostawia wiele do życzenia. Czy bilans wychodzi na plus? Sprawdź 10 wykresów o tym, jak żyje się w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej.

1. Niższa stopa bezrobocia w Polsce

W latach 2013-2020 stopa bezrobocia spadła z 11,4 proc. do 7,1 proc. we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Natomiast w niektórych województwach w Polsce w ciągu tego okresu zmniejszyła się nawet o 9-12 p.p.

fot. Raport "Spójność w Europie do 2050 r." / 

2. Coraz wyższy wskaźnik zatrudnienia

Wraz ze spadkiem stopy bezrobocia w latach 2013-2020 w Polsce wzrósł wskaźnik zatrudnienia – w części regionów nawet o ponad 9 p.p. Jak wskazują autorzy raportu „Spójność w Europie do 2050 r.”, wskaźnik zatrudnienia najbardziej wzrósł w regionach słabiej rozwiniętych, nadrabiając zaległości w regionach wschodnich.

fot. Raport "Spójność w Europie do 2050 r." / 

3. Trwa zastój na kolei

Pod względem wydajności transportu kolejowego Polska znajduje się na ósmej pozycji od końca, jeżeli pod uwagę brana jest podróż pociągiem wraz z krótkim przejściem pieszo do miejsca docelowego. Najlepiej przedstawia się sytuacja miast, nieco gorzej mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich. 

fot. Raport "Spójność w Europie do 2050 r." / 

4. Wzrost długości autostrad we wschodnich państwach UE

Pozostając przy komunikacji, warto przyjrzeć się długości autostrad. W latach 2006–2019 zwiększyła się ona we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Cypru, gdzie pozostała bez zmian. Pomiędzy państwami UE widoczne są jednak duże różnice. Przykładowo długość autostrad w Irlandii i Rumunii wzrosła w tym okresie prawie czterokrotnie, natomiast w Austrii, Niemczech, Włoszech, Niderlandach, Francji i Słowenii wzrost wyniósł mniej niż 10 proc. Wzrost był średnio wyższy we wschodnich państwach członkowskich, gdzie na początku analizowanego okresu było stosunkowo niewiele takich tras, wskazują autorzy raportu „Spójność w Europie do 2050 r.”.

fot. Raport "Spójność w Europie do 2050 r." / 

5. Rośnie dostęp do usług szerokopasmowych

Pomiędzy 2016 a 2020 r. odsetek gospodarstw domowych w Unii Europejskiej z abonamentem usług szerokopasmowych wzrósł z 82 proc. do 89 proc. Wzrost w obszarach wiejskich (9 p.p.) był nieco wyższy niż w miastach oraz małych miastach i na przedmieściach (7 p.p.). W Polsce, podobnie jak na Słowacji oraz w Niemczech, odsetek gospodarstw z łączem szerokopasmowym jest jednak podobny w miastach, małych miastach i na przedmieściach oraz na obszarach wiejskich.

fot. Raport "Spójność w Europie do 2050 r." / 

6. Spada liczba osób mieszkających w rejonach o niskim zatrudnieniu

W latach 2012-2019 w Polsce spadł odsetek ludności żyjącej w gospodarstwach domowych o bardzo niskiej intensywności zatrudnienia. Większa zmiana widoczna była w miastach, małych miastach i przedmieściach niż obszarach wiejskich.

fot. Raport "Spójność w Europie do 2050 r." / 

7. Coraz mniej osób dotkniętych deprywacją materialną

Jak wskazują autorzy raportu, poważna deprywacja materialna (brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb z powodu problemów finansowych) była największa na na południu i wschodzie Wspólnoty, zwłaszcza na obszarach wiejskich wschodniej Unii Europejskiej, gdzie około 10 proc. ludności doświadczało pogłębionej deprywacji w 2019 r. W latach 2012-2019 odsetek ludności żyjącej w warunkach pogłębionej deprywacji materialnej w obszarach we wschodniej UE spadł o 13 p.p. na obszarach wiejskich i 11 p.p. w miastach i małych miastach oraz przedmieściach.

fot. Raport "Spójność w Europie do 2050 r." / 

8. Polskie drogi najbardziej „zabójcze” w Europie

Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej w latach 2008-2018 spadła o blisko 40 proc, jednak nadal była wysoka – w 2018 r. wynosiła 52,7 osób na milion mieszkańców. Polska należy do państw UE, w których (w niektórych regionach) wskaźnik liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych wynosi ponad 90 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców.

fot. Raport "Spójność w Europie do 2050 r." / 

9. Polacy jednym z najbardziej zadowolonych z życia narodów w UE

Jednym ze wskaźników prezentowanych w raporcie jest ogólny poziom zadowolenia z życia. W państwach UE jest on bardzo podobny zarówno w dużych miastach, małych miastach, jak
i na przedmieściach oraz na obszarach wiejskich. W 2018 r. średni wynik punktowy na skali od 0 do 10 na każdym z tych obszarów to 7,3. Polska znalazła się na pierwszej dziesiątce państw z najwyższym ogólnym poziomem zadowolenia.

fot. Raport "Spójność w Europie do 2050 r." / 

10. Kobiety mniej zadowolone z życia od mężczyzn

Pozostając przy wskaźniku zadowolenia wśród Polaków, warto przyjrzeć się zróżnicowaniu odpowiedzi na to pytani. Około 33 proc. kobiet w UE stwierdziło w 2019 r., że są zadowolone ze swojego życia, podczas gdy w przypadku mężczyzn było to 35 proc. Jak wskazują autorzy raportu „Spójność w Europie do 2050 r.”, ta niewielka różnica skrywa duże rozbieżności w wielu państwach członkowskich i regionach. W niektórych częściach Polski mniej niż 20 proc. kobiet zaznaczyło odpowiedzi 8, 9 oraz 10 – jako poziom zadowolenia z życia.

fot. Raport "Spójność w Europie do 2050 r." / 
fot. Materiał Partnera / 

Źródło:
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki