REKLAMA

Cognor oczekuje mocnych wyników w I kw. '22. Powtórka rekordowych wyników '21 może być trudna

2022-01-27 10:30
publikacja
2022-01-27 10:30
Cognor oczekuje mocnych wyników w I kw. '22. Powtórka rekordowych wyników '21 może być trudna
Cognor oczekuje mocnych wyników w I kw. '22. Powtórka rekordowych wyników '21 może być trudna
/ Cognor SA

Cognor obserwuje dobrą koniunkturę na rynku producentów wyrobów stalowych i spodziewa się mocnych wyników grupy w I kw. 2022 roku - poinformował PAP Biznes w wywiadzie członek zarządu spółki Krzysztof Zoła. Dodał, że powtórzenie w całym bieżącym roku ubiegłorocznych, rekordowych wyników grupy będzie trudne w związku z planowanymi przestojami w produkcji.

"Pierwszy kwartał nie będzie jeszcze obciążony przestojami produkcyjnymi. Wygląda na to, że to będzie dla nas dobry kwartał, z mocną sprzedażą. Na horyzoncie nie widać nadal załamania, które by mogło zasadniczo pogorszyć wyniki od średnich wyników całego ubiegłego roku. Byłbym zaskoczony jednak, gdybyśmy w tej sytuacji zdołali powtórzyć poziom rekordowych wyników z trzeciego i czwartego kwartału 2021 roku, gdy EBITDA wyniosła ponad 160 mln zł" - powiedział PAP Biznes członek zarządu Cognor.

Według wstępnych danych w czwartym kwartale 2021 roku Cognor odnotował ok. 794,1 mln zł przychodów, ok. 164 mln zł zysku EBITDA oraz ok. 141,2 mln zł zysku netto.

Zoła ocenia, że bieżący rok będzie stanowił dla branży i grupy duże wyzwanie ze względu na różne czynniki polityczno-gospodarcze.

"To będzie wymagający rok. Jeśli dojdzie do zaostrzenia sytuacji w stosunkach rosyjsko-ukraińskich, to może mieć negatywny wpływ na całą gospodarkę europejską. W tej chwili różne napięcia i groźby, które się pojawiają za naszą wschodnią granicą, powodują utrudnienia w transporcie. To obecnie wywołuje wzrost cen wyrobów stalowych na polskim rynku. Część importu z Rosji, Ukrainy przestała docierać. Brak jest też importu z Mołdawii, gdzie Gazprom odciął dostawy gazu. Wygląda na to, że w pierwszym i może drugim kwartale bieżącego roku import, który był limitowany przez instrument ochrony rynku stali w Europie, będzie ograniczony dodatkowo przez problemy logistyczne i pula w ramach mechanizmu safeguard się nie wypełni. Wydaje się, że to powoduje obecnie wzrost cen wyrobów stalowych w Polsce" - powiedział.

"Gdyby doszło do konfliktu zbrojnego Rosja-Ukraina, może to spowodować wstrzymanie dostaw gazu do Europy. Magazyny Unii Europejskiej są słabo wypełnione, jeśli tego gazu będzie mało, to będzie reglamentowany. Mamy zimę, więc w pierwszej kolejności będzie przeznaczany dla gospodarstw domowych. Potencjalnie może to negatywnie wpływać na grupę Cognor" - dodał.

Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: produkcji półwyrobów i wyrobów hutniczych ze stali zarówno długich (pręty gładkie, płaskowniki, kształtowniki), jak i płaskich (blachy grube i cienkie) w oparciu o technologię elektryczną (EAF), a także skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych.

"Aktualna sytuacja związana ze wzrostem cen energii elektrycznej jest dla nas korzystna, bo zwiększa bazę kosztową dla większości producentów, co również pcha ceny do góry. Z kolei rosną dalej koszty uprawnień do emisji CO2, co dotyczy przede wszystkim producentów wielkopiecowych stali. To wszystko powoduje, że spread między ceną wyrobu, a ceną wsadu musi się zwiększać, bo musi uwzględniać wzrost kosztów produkcji. Cognor ma długoterminową umowę na dostawę energii elektrycznej do 2023 roku po niższych niż obecnie cenach, więc dla nas ta sytuacja jest paradoksalnie korzystna" - zaznaczył członek zarządu.

"Nie można jednak wyciągać daleko idących wniosków, że im gorzej, to tym lepiej dla naszej grupy. Przychodzi bowiem taki moment, że niekorzystny wpływ czynników powoduje zatrzymanie aktywności rozwojowej, inwestycji w gospodarce. Poza tym, czekamy na udrożnienie środków z Krajowego Planu Odbudowy, bo ich brak może skutkować zmniejszeniem inwestycji infrastrukturalnych w niedalekiej przyszłości. Dalszy wzrost stóp procentowych może natomiast zmniejszyć popyt na zakup nowego mieszkania" - dodał.

Cognor Holding szacuje, że w 2021 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 365,6 mln zł, wobec 33,5 mln zł w 2020 roku. EBITDA w 2021 r., według szacunków, wzrosła rdr o 354,8 proc. do 519,6 mln zł, a przychody ze sprzedaży o 62,2 proc. do 2.811,2 mln zł.

"Zima nie przyniosła dużego, sezonowego spadku cen wyrobów stalowych. Była pewna korekta, ale ceny się znów odbiły i notujemy spread na poziomie około 2 tys. zł. Mamy koniec stycznia, powoli okres zimowy będzie się kończył. Sezon wiosenny sprzyja popytowi na nasze wyroby, bo część budów, zwłaszcza infrastrukturalnych, nie jest w zimie prowadzona. Mamy obecnie mix różnych czynników; z jednej strony pozytywne jak niższy import, a z drugiej napięcie polityczne w najbliższym otoczeniu Polski. Mamy na poziomie makro czynniki, które pogarszają koniunkturę w budownictwie mieszkaniowym, jak na przykład rosnące stopy procentowe, a z drugiej strony inflację manifestująca się między innymi wzrostem cen energii, co poprawia spready przerobowe. Jaka będzie wypadkowa tych czynników, nie potrafię przesądzić" - powiedział Zoła.

"Niezależnie od tego, nie spodziewałbym się powtórzenia w tym roku przez naszą grupę wyników z 2021 roku. Jednym z decydujących o tym czynników, będą przestoje związane z finalizacją inwestycji w Gliwicach i Krakowie, które przesunęliśmy z ubiegłego roku, aby maksymalnie wykorzystać nadzwyczajnie sprzyjającą nam wówczas koniunkturę. Dodatkowy przestój może spowodować zmniejszenie produkcji i sprzedaży, tym samym wpływ będzie ujemny. Inwestycje będą miały natomiast pozytywny skutek dla wzrostu wydajności i zmniejszenia kosztów produkcji w kolejnych latach" - dodał.

Członek zarządu zapowiedział, że przestój w stalowni w Gliwicach planowany jest na początku drugiego kwartału. Natomiast przestój w walcowni w Krakowie prawdopodobnie nastąpi pod koniec bieżącego roku.

Po zakończeniu tych inwestycji moce produkcyjne grupy wzrosną z około 700 tys. ton do około 850-900 tys. ton stali rocznie.

"W 2022 roku planujemy zainwestować więcej niż w 2021 roku. To będą historycznie najwyższe nakłady inwestycyjne, bo będziemy wchodzić w etap realizacji dużej inwestycji w nową walcownię kształtowników i finalizować będziemy trwające projekty. Nie jestem w tej chwili w stanie podać przybliżonych kwot, bo zbyt dużo jeszcze jest elementów zmiennych" - zapowiedział członek zarządu.

W ubiegłym roku Cognor zawarł z Danieli & C. Officine Meccaniche umowę zakupu kompletnej linii produkcyjnej do wytwarzania prętów gorącowalcowanych, która ma zastąpić obecną linię walcowniczą w Zawierciu oraz urządzenie do zwijania prętów żebrowanych w kręgi, które ma być zlokalizowane w Krakowie. Wartość umowy wynosi 38,2 mln euro.

Cognor nie planuje obecnie przejęć.

"W sytuacji dobrej koniunktury na rynku stali, obecnie nie widać żadnych ciekawych akwizycji, które mają sens finansowy. Akwizycja sama w sobie jest potencjalnie dobrym pomysłem, ale to nie jest czas na akwizycje, bowiem kupować należy w okresie dekoniunktury" - powiedział Zoła.

Wcześniej Cognor był zainteresowany Hutą Częstochowa, która ostatecznie została przejęta przez Grupę Liberty.

Ewa Pogodzińska (PAP Biznes)

epo/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki