REKLAMA

COMPERIA.PL S.A.: Decyzja KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki serii H

2021-04-14 21:30
publikacja
2021-04-14 21:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-14
Skrócona nazwa emitenta
COMPERIA.PL S.A.
Temat
Decyzja KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki serii H
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, stosownie do § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz 757), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym oświadczenia nr 547/21 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 13 kwietnia 2021 r., o zawarciu ze Spółką umowy, której przedmiotem jest rejestracja, w prowadzonym przez KDPW w depozycie papierów wartościowych, 35.240 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje”), oznaczonych kodem PLCOMPR00093. Zarejestrowanie (dematerializacja) Akcji nastąpi w dniu 15 kwietnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-14 Wojciech Małek Członek Zarządu Wojciech Małek
2021-04-14 Szymon Fiecek Członek Zarządu Szymon Fiecek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki