REKLAMA

COLUMBUS ENERGY: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2022-06-30 18:58
publikacja
2022-06-30 18:58
Zarząd Columbus Energy SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Zarząd informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 17 porządku obrad („Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej”).

W związku z uchwalonymi zmianami Statutu, Zarząd przekazuje w załączeniu wyszczególnienie dokonanych zmian obejmujące treść obecnie obowiązującą oraz treść uchwaloną.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20220630_185802_0000142137_0000143720.pdf
20220630_185802_0000142137_0000143721.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki