CI GAMES S.A.: Korekta raportu bieżącego 41/2019 - „Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 4 listopada 2019 roku”

2019-11-06 17:19
publikacja
2019-11-06 17:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019_11_04_TRESC_UCHWAL_NWZ_korekta.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-06
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego 41/2019 - „Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 4 listopada 2019 roku”
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 04 listopada 2019 r ("Raport") Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), tytułem uzupełnienia Raportu, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 listopada 2019 r. wraz ze wskazaniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
2019_11_04_TRESC UCHWAL_NWZ_korekta.pdf2019_11_04_TRESC UCHWAL_NWZ_korekta.pdf Treść uchwał NWZ z dnia 4 listopada 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-06 Marek Tymiński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki