REKLAMA
WEBINAR

CDA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2023-05-11 12:03
publikacja
2023-05-11 12:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CDA_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_CDA_S.A._ZWZ_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-11
Skrócona nazwa emitenta
CDA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CDA S.A ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 i 402.2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 12 czerwca 2023 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Grzegorz Wojtylak Ewelina Sucharska-Krom spółka cywilna, ul. Świdnicka 39/5, 50-029 Wrocław.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r i wypłaty dywidendy.
8. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.
Załączniki
Plik Opis
CDA SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2023.pdfCDA SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2023.pdf
Projekty uchwał CDA S.A. ZWZ 2023.pdfProjekty uchwał CDA S.A. ZWZ 2023.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Jarosław Ćwiek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki