REKLAMA

CDA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-03-08 14:41
publikacja
2021-03-08 14:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CDA_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CDA_projekty_uchwal_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
CDA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CDA S.A ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 i 402.2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 7 kwietnia 2021 r. na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Grzegorz Wojtylak Ewelina Sucharska-Krom spółka cywilna, ul. Świdnicka 39/5, 50-029 Wrocław.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r i wypłaty dywidendy.
9. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.
Załączniki
Plik Opis
CDA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfCDA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
CDA projekty uchwał_2021.pdfCDA projekty uchwał_2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-08 Jarosław Ćwiek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki