REKLAMA
WEBINAR

CAVATINA HOLDING S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cavatina Holding S.A.

2023-06-02 18:06
publikacja
2023-06-02 18:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CAVATINA_HOLDING_S.A._Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_2022..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Cavatina_Holding_S.A._za2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_z_uslugi_atestacyjnej_ocena_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_CAVATINA_HOLDING_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-02
Skrócona nazwa emitenta
CAVATINA HOLDING S.A.
Temat
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cavatina Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2023r., na godzinę 11:00 w Bielsku-Białej, w budynku Cavatina Hall położonym przy ul. Dworkowej 2, 43-300 Bielsko-Biała, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie_ZWZ.pdfOgłoszenie_ZWZ.pdf Cavatina Holdig S.A. - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Projekty uchwał ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ.pdf Cavatina Holding S.A. - Projekty uchwał objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CAVATINA HOLDING S.A._Sprawozdanie z działalności RN za 2022..pdfCAVATINA HOLDING S.A._Sprawozdanie z działalności RN za 2022..pdf Cavatina Holding S.A. - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cavatina Holding_S.A._za2022.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cavatina Holding_S.A._za2022.pdf Cavatina Holding S.A. - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarzadu i Rady Nadzorczej Spólki za rok 2022
Raport z usługi atestacyjnej_ocena sprawozdania o wynagrodzeniach_CAVATINA HOLDING S.A..pdfRaport z usługi atestacyjnej_ocena sprawozdania o wynagrodzeniach_CAVATINA HOLDING S.A..pdf Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cavatina Holding S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-02 Rafał Malarz Prezes Zarządu
2023-06-02 Daniel Draga Wiceprezes Zarządu
2023-06-02 Szymon Będkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki