REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

CASPAR AM SA: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

2022-08-30 13:00
publikacja
2022-08-30 13:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Leszek_Kasperski_powiadomienia_o_transakcjach_wygenerowane_w_systemie_ART._19_MAR_KNF..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-30
Skrócona nazwa emitenta
CASPAR AM SA
Temat
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Niniejszym informujemy o otrzymaniu powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Powiadomienie zostało przekazane przez Pana Leszka Kasperskiego, Prezesa Zarządu Caspar Asset Management SA.


Treść powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Leszek Kasperski powiadomienia o transakcjach wygenerowane w systemie ART. 19 MAR KNF..pdfLeszek Kasperski powiadomienia o transakcjach wygenerowane w systemie ART. 19 MAR KNF..pdf Zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-30 Agata Babecka Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki