7,6000 zł
5,56% 0,4000 zł
Capital Park S.A. (CPG)

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-24
Skrócona nazwa emitenta
CAPITAL PARK S.A.
Temat
przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), Zarząd spółki Capital Park S.A. („Spółka”) publikuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Zarząd Spółki w dniu 17 września 2019 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

W ocenie Spółki, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej było uzasadnione z uwagi na fakt, iż jej niezwłoczne ujawnienie miałoby negatywny efekt, jeżeli chodzi o interes ekonomiczny Spółki i z dużym prawdopodobieństwem wpłynęłoby negatywnie na przebieg przedmiotowych negocjacji. Spółka podjęła decyzję co do ujawnienia informacji w związku z powstałymi wątpliwościami co do możliwości dalszego zachowania informacji w poufności.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Capital Park SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 17.09.2019 r. spółka zależna od Spółki, tj. CP Retail BV podpisała niewiążący list intencyjny otrzymany od międzynarodowego podmiotu zajmującego się inwestowaniem w nieruchomości komercyjne na temat sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej Dakota Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest właścicielem budynków biurowych w Warszawie tworzących Eurocentrum Office Complex, zlokalizowany w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 132-136, a tym samym rozpoczęła negocjacje warunków sprzedaży.

Cena i pozostałe warunki transakcji zostaną ustalone w toku negocjacji pomiędzy stronami i będą zależne od wielu czynników, w szczególności od czynników ekonomicznych oraz wyników badania prawnego, technicznego, finansowego i komercyjnego.

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, Spółka przewiduje, że uzgodnienie warunków transakcji może nastąpić do końca 2019 r.

Kupującemu została przyznana wyłączność na warunkach wskazanych w liście intencyjnym.

Pozostałe warunki listu intencyjnego, w tym odnoszące się do warunków realizacji transakcji, nie odbiegają od postanowień standardowo stosowanych dla tego typu dokumentów.

Potencjalna transakcja, jeżeli zostanie uzgodniona i zrealizowana ze względu na jej przewidywaną wartość, będzie istotną transakcją dla spółki zależnej od Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 oraz 4 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-24 Marcin Juszczyk Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.