REKLAMA
PIT 2023

BRASTER S.A.: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki

2023-12-01 16:42
publikacja
2023-12-01 16:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-01
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Braster S.A. („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 1 grudnia 2023 roku podjęło uchwałę o powołaniu Pana Ramesh Kannan z dniem 1 grudnia 2023 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej Spółka przedstawia informacje na temat powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Ramesh Kannan posiada uprawnienia biegłego rewidenta (ang. Chartered Accountant). Zajmuje stanowisko Senior Partner w funduszu Somerset Indus Healthcare Fund, który rozpoczyna działania w celu uruchomienia trzeciego funduszu o wartości 200 mln USD.

Kannan Ramesh zajmuje się pozyskiwaniem funduszy i zarządzaniem inwestycjami, ponadto zajmuje się tematyką ESG (ang. Environmental, Social, Corporate Governance) w funduszu. Ściśle współpracuje z kilkoma spółkami portfelowymi, w szczególności z Genworks, Apex Hospitals, Browndove, a wcześniej z Cygnus Hospitals i Prognosys. Ściśle współpracuje z Genworks i Apex, pomagając w kilku przełomowych inicjatywach. Ściśle współpracuje z National Investment and Infrastructure Fund Limited (NIIFL), najważniejszym i jedynym indyjskim funduszem państwowym, inwestującym w Somerset, wspierając w ten sposób spółkę będącą przedmiotem inwestycji. Zajmuje się budowaniem, rozwijaniem i współtworzeniem dużej sieci pracowników służby zdrowia, dostawców usług, inwestorów itp.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Ramesh Kannan nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Ramesh Kannan spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Powołanie Pana Ramesh Kannan w skład Rady Nadzorczej Spółki jest kolejnym etapem zacieśniania trwającej współpracy Spółki z Genworks Health Private Limited. Genworks Health Private Limited to pierwszy start-up w indyjskiej branży opieki zdrowotnej, którego celem jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w Indiach, w tym jej dostępności, przystępności cenowej i upowszechnienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-01 Dariusz Karolak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki