REKLAMA
Tour de spółki

BORYSZEW: Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez Granges AB kontroli nad Impexmetal S.A.

2020-09-23 18:03
publikacja
2020-09-23 18:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-23
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez Granges AB kontroli nad Impexmetal S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A („Emitent”) w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym nr 47/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku informuje, że w dniu 23 września 2020 roku powziął informację o podjęciu przez Komisję Europejską („Komisja”) decyzji o niezgłoszeniu sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji polegającej na przejęciu przez Granges AB kontroli nad Impexmetal S.A. i jej zgodności ze wspólnym rynkiem. Przedmiotowa decyzja Komisji została wydana na podstawie art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE. L Nr 24, str. 1).
Uzyskanie zgody organów antymonopolowych było jednym z warunków zawieszających umowy dotyczącej nabycia przez Granges AB 100% akcji spółki Impexmetal S.A. („Umowa”).
O spełnieniu pozostałych warunków zawieszających Umowy Emitent będzie informował w drodze odrębnych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-23 Piotr Lisiecki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki