REKLAMA

BLIRT S.A.: Podjęcie decyzji o rezygnacji z podpisania umowy o dotację

2019-12-12 14:49
publikacja
2019-12-12 14:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-12
Skrócona nazwa emitenta
BLIRT S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o rezygnacji z podpisania umowy o dotację
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Blirt S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 grudnia 2019 r. podjął decyzję o rezygnacji z podpisania umowy o dotację na realizację projektu „Innowacyjne i znacząco ulepszone produkty enzymatyczne do diagnostyki in vitro" (Projekt), który został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne". O wybraniu Projektu do dofinansowania Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 9/2019 z dnia 30.09.2019 r, a potencjalna kwota dofinansowania wynosiła 2,6 mln zł w całym okresie realizacji projektu.
Przyczyną rezygnacji z podpisania umowy o dofinansowanie jest zmiana priorytetów w dziale badań i rozwoju oraz niesatysfakcjonujące wyniki dotychczasowych prac nad projektem, który przy wykorzystaniu własnych środków realizowany był od II kwartału 2019 r. W ocenie Spółki wskazane przyczyny uniemożliwiają prawidłową realizację projektu, a podpisanie umowy mogłoby narazić Spółkę na konieczność zwrotu dotacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-12 Marian Popinigis Prezes Zarządu Marian Popinigis
2019-12-12 Krzysztof Kur Wicerpezes Zarządu Krzysztof Kur
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki