REKLAMA

BIOMAXIMA S.A.: Nabycie akcji własnych

2022-09-16 18:56
publikacja
2022-09-16 18:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
220916_transakcje_11.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-16
Skrócona nazwa emitenta
BIOMAXIMA S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:

Zarząd BioMaxima SA („Emitent”) informuje, iż w ramach realizacji Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BioMaxima SA z dnia 13 czerwca 2022 roku, Emitent w dniach 12.09.2022 do 16.09.2022 podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył :
- w dniu 12.09.2022 : 1 880 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,80 zł za 1 akcję, stanowiących łącznie 0,0434% udziału w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 13.09.2022 : 1 859 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,93 zł za 1 akcję, stanowiących łącznie 0,0429% udziału w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 14.09.2022 : 1 184 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,05 zł za 1 akcję, stanowiących łącznie 0,0274% udziału w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 15.09.2022 : 1 600 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,31 zł za 1 akcję, stanowiących łącznie 0,0370% udziału w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 16.09.2022 : 1 427 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,17 zł za 1 akcję, stanowiących łącznie 0,0330% udziału w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu,

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej - DM Trigon SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 7 950 akcji własnych stanowiących 0,1837% kapitału zakładowego i dających prawo do 7 950 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,1837% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 171 189 akcji własnych stanowiących 3,9549% kapitału zakładowego i dających prawo do 171 189 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,9549% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 12.09.2022 - 16.09.2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki
Plik Opis
220916 transakcje 11.pdf220916 transakcje 11.pdf Zestawienie transakcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-16 Piotr Janowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki