REKLAMA

BIOMAXIMA S.A.: Aktualizacja terminu złożenia prospektu

2021-06-01 14:08
publikacja
2021-06-01 14:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-01
Skrócona nazwa emitenta
BIOMAXIMA S.A.
Temat
Aktualizacja terminu złożenia prospektu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że w związku z niezakończeniem prac nad przekształceniem historycznych informacji finansowych do formatu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w zakładanym pierwotnie terminie do dnia 15 maja 2021 roku, złożenie prospektu emisyjnego akcji Spółki ulegnie opóźnieniu. Zarząd, po spotkaniu z doradcą oraz biegłym rewidentem Spółki, przewiduje, że Prospekt Emisyjny zostanie złożony do dnia 15 czerwca 2021 roku.
Komentarz Zarządu:
Sporządzenie Prospektu emisyjnego akcji Spółki wymaga przekształcenia historycznych informacji finansowych do formatu zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W związku z odmiennym modelem biznesowym Spółki od innych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z sektora bio-technologii, powstały wątpliwości dotyczące kwalifikowania pewnych zdarzeń gospodarczych. W związku z tym konieczne jest ustalenie sposobu prezentacji pewnych zdarzeń gospodarczych w sposób zarówno zgodny z MSSF jak i pozwalających inwestorom uzyskać w pełni wiarygodną informację dotyczącą sytuacji finansowej Spółki.
Spółka przewiduje, że historyczne informacje finansowe będą zamknięte do 10 czerwca i prospekt zostanie złożony w terminie do dnia 15 czerwca.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-01 Łukasz Urban Prezes Zarządu
2021-06-01 Henryk Lewczuk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki